In verband met de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan heeft gemeente Leudal tijdelijk een ondernemersloket opgericht. Hier worden ondernemers die door deze crisis getroffen zijn zoveel mogelijk geholpen.

Noodmaatregelen

De Nederlandse regering neemt verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Ondernemers dreigen door deze maatregelen en andere gevolgen van het coronavirus in de problemen te komen. Het kabinet komt met verschillende maatregelen om deze ondernemers te helpen.

Zelfstandige zonder personeel (ZZP-ers)

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Een overzicht van de maatregelen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Bent u ondernemer en/of ZZP'er, woonachtig in de gemeente Leudal? Lees dan verder hoe u gebruik kunt maken van de ondersteuningsregelingen. Er zijn drie regelingen:

Via de gemeente

  • Tijdelijke inkomensondersteuning op basis van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO);
  • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-- op basis van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Let op: Mocht u in aanmerking komen voor één van de regelingen, dan is de gemeente waar u woont ook de gemeente die uw aanvraag beoordeelt. Woont u in de gemeente Leudal en heeft u bijvoorbeeld een onderneming in de gemeente Roermond, dan dient u een aanvraag in bij de gemeente Leudal.

Tijdelijke Inkomensondersteuning (TOZO-5)

Deze TOZO-5 regeling is inmiddels vervallen. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen per mail via ondernemersloket@leudal.nl

Doorgeven inkomsten of wijziging in uw inkomenssituatie

Doorgeven inkomsten

Om maandelijks te hoogte van de uitkering te kunnen berekenen, moet u:

  • Maandelijks het inkomstenformulier inleveren, uiterlijk de 5e van de maand;
  • Hierin geeft u aan wat de inkomsten van u en uw (eventuele) partner zijn over de vorige maand. Ook als uw inkomsten € 0,00 zijn moet u het inkomstenformulier inleveren.

Zonder het inkomstenformulier betalen wij de TOZO-uitkering niet uit.

Geef via onderstaande button uw inkomsten door voor de TOZO. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.

>> TOZO: Geef hier uw inkomsten door

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK-regeling)

Bent u ondernemer of zzp'er en hebt u financiële problemen door de coronamaatregelen? Kunt u hierdoor de noodzakelijke woonlasten niet meer betalen?

Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen met een tijdelijke vergoeding van maximaal € 500,-- per maand.

De regeling kan tot 1 november 2021 worden aangevraagd. De TONK heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Kijk voor meer informatie én om direct aan te vragen op de uitgebreide productpagina.

Bedrijfskrediet

Zelfstandige ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Rentebetaling is vanaf datum verstrekking krediet.

>> Start hier uw aanvraag Bedrijfskrediet TOZO

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Gedupeerde ondernemers die in aanmerking komen, ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- om hun vaste lasten te kunnen betalen. Eis hierbij is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.
Een aanvraag TOGS gaat via de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers

BsGW schort voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle automatische incasso voor ondernemers op. Hiernaast zullen de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaatsvinden. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020. Het kan zijn dat u als ondernemer activiteiten vanuit een woonadres verricht. Dan is het voor het BsGW niet zichtbaar dat u ondernemer bent. U kunt dan zelf contact opnemen met het BsGW als u in aanmerking wilt komen voor uitstel van betaling.

Website BsGW

De extra tijdelijke maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd worden hieronder weergeven:

Werkgevers/ondernemers

  1. Regeling werktijdverkorting: deze regeling wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Werkgevers kunnen deze regeling bij het UWV aanvragen als ze de loon van hun medewerkers niet kunnen doorbetalen door daling van de omzet. Voor meer info neem contact op met het UWV.
  2. Compensatieregeling: € 4000 voor direct getroffen ondernemers. Deze is een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Later wordt door het kabinet bekend gemaakt wat de voorwaarden zijn en welke instanties deze regeling gaan uitvoeren.
  3. Uitstel van betaling bij de belastingdienst. U kunt hiervoor contact opnemen met de belastingdienst.

Website UWV - veelgestelde vragen

Laatste nieuws en veel gestelde vragen noodmaatregelen ondernemers

Op onderstaande websites kunt u terecht voor het laatste nieuws en veel gestelde vragen:

Rijksoverheid

Kamer van Koophandel

MKB-Limburg

Keyport

Coronacalculator

Subsidieloket Provincie Limburg

Coronavirus en grensgangers en ondernemers

Wat betekent de huidige situatie voor grenspendelaars en ondernemers? Meer informatie kunt u vinden op de website van GrensInfoPunt.

Jaaropgave Tozo-regeling voor ondernemers met een partner

Wanneer u in 2020 een Tozo-uitkering (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) ontving en in dit jaar een partner had, dan moet u hiermee rekening houden bij de belastingaangifte van 2020. Meer informatie vindt u op 'Jaaropgave Tozo-regeling voor ondernemers met een partner'.

Nog vragen voor de gemeente Leudal?

Kunt u geen antwoord op uw vragen krijgen of heeft u andere vragen? Stuur dan een mail naar ondernemersloket@leudal.nl of bel met het algemeen nummer van gemeente Leudal (0475) 85 90 00. Houdt er rekening mee dat de wachttijden momenteel langer kunnen zijn. Wij doen ons uiterste best iedereen zo snel mogelijk van de juiste informatie te kunnen voorzien.