In verband met de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan heeft gemeente Leudal tijdelijk een ondernemersloket opgericht. Hier worden ondernemers die door deze crisis getroffen zijn zoveel mogelijk geholpen.

Noodmaatregelen

De Nederlandse regering neemt verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Ondernemers dreigen door deze maatregelen en andere gevolgen van het coronavirus in de problemen te komen. Het kabinet komt met verschillende maatregelen om deze ondernemers te helpen.

Bijstand voor ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is per 1 oktober 2021 gestopt.

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u nu financiële ondersteuning nodig voor uw levensonderhoud? Mogelijk komt u in aanmerking voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz).
Het kabinet heeft eerder besloten de uitvoering van de regeling tot eind 2021 te vereenvoudigen, zodat zelfstandigen eenvoudiger aanspraak kunnen maken op financiële steun. Op 14 december 2021 is besloten deze wijzigingen te verlengen tot 1 april 2022.

Om welke aanpassingen in het Bbz gaat het?

 1. De uitkering kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd;
 2. Het recht op de uitkering en de hoogte ervan wordt per kalendermaand berekend;
 3. Uw vermogen telt niet mee;
 4. De uitkering wordt niet als lening verstrekt.

Aanvragen met terugwerkende kracht

De aanvraag kunt u met terugwerkende kracht indienen tot de 1e dag van de maand of de maand ervoor. Daarbij geldt dit:

 • U vraagt de uitkering altijd per 1e van de maand aan;
 • T/m 31 december 2021 kunt u een uitkering aanvragen voor november en december;
 • In januari kunt u een uitkering aanvragen voor december 2021, januari, februari en/of maart;
 • In februari kunt u aanvragen voor januari, februari en/of maart;
 • In maart (t/m de 31e ) kunt u een uitkering aanvragen voor februari en/of maart.

Veranderingen ten opzichte van Tozo

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de Tozo zijn dat we uw bedrijf toetsen op levensvatbaarheid en dat u meer bewijsstukken moet aanleveren. Daarnaast kan het aantal huisgenoten van 21 jaar of ouder van invloed zijn op de hoogte van de uitkering. Hoe meer huisgenoten van 21 jaar of ouder, hoe lager de uitkering.

U kunt via de website www.krijgikbbz.nl eerst een check doen of u mogelijk in aanmerking komt voor deze regeling.

Hoe doet u een aanvraag tijdelijke Bbz?

U doet eerst een melding bij het ondernemersloket via ondernemersloket@leudal.nl

Zij nemen contact met u op om uw situatie door te nemen. Daarna krijgt u een aanvraagformulier. Dit formulier moet u helemaal invullen en alle gevraagde bewijsstukken moet u toevoegen.

Voorwaarden

U voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in de gemeente Leudal;
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • U heeft alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf;
 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd;
 • U werkt minimaal gemiddeld 23,5 uur per week in uw bedrijf;
 • U bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf;
 • Uw (gezins)inkomen is niet voldoende om van rond te komen.

Levensvatbaarheid van uw bedrijf 

Voor de beoordeling van de Bbz onderzoekt de gemeente Leudal (samen met het Instituut voor Midden en Kleinbedrijf (IMK) of uw bedrijf levensvatbaar is. Hiervoor levert u bewijsstukken aan.

U heeft geen recht op een Bbz-uitkering (of bedrijfskapitaal) als de gemeente verwacht dat u na het Bbz niet genoeg kunt verdienen om: 

 • van te leven; en 
 • uw bedrijf of beroep voort te zetten; en 
 • om uw betalingsverplichtingen na te komen. 

Verwacht de gemeente dat uw bedrijf niet levensvatbaar is? Dan krijgt u geen Bbz-uitkering. We zullen dan samen met u bekijken of er andere mogelijkheden zijn.

Inkomstenformulier invullen voor uitbetaling

Als u een uitkering krijgt, vergeet dan niet om elke maand een inkomstenformulier in te vullen. Dit formulier hebben wij nodig om uw uitkering uit te betalen. Zonder inkomstenformulier kunnen wij de uitkering niet uitbetalen. De inkomstenformulieren vult u gemakkelijk online in.

Online inkomstenformulier Bbz

Verandert uw situatie in de periode dat u gebruik maakt van Bbz? 

Geef uw wijzigingen dan direct door. Bijvoorbeeld als u gaat verhuizen of als de gezinssamenstelling wijzigt. Hiervoor kunt u het wijzigingsformulier gebruiken. Dit formulier sturen wij samen met het besluit naar u toe.

Wat zijn de gevolgen voor inkomstenbelasting en toeslagen?

De Bbz-uitkering telt, net als de Tozo, mee als inkomen over het belastingjaar. Als u een partner heeft, dan krijgt die ook een jaaropgave. U en uw partner moeten dit inkomen opgeven bij de belastingaangifte. Misschien moet u dus meer inkomstenbelasting betalen als u gebruikmaakt van deze regeling. Of krijgt u mogelijk minder of geen huur- of zorgtoeslag.

Bedrijfskapitaal 

Wilt u een bedrijfskapitaal aanvragen? Daarvoor gelden de aanpassingen in het Bbz niet. De gemeente zal hiervoor gegevens over uw zakelijke en privévermogen vragen. Wil u meer informatie hierover of deze aanvragen? Stuur dan een email naar ondernemersloket@leudal.nl met uw naam en telefoonnummer. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Hulp bij uw bedrijf en heroriëntatie

U heeft vast al nagedacht over uw toekomst. Hoe gaat u verder? Wilt u doorgaan met uw bedrijf of liever stoppen? Wilt u uw bedrijfsactiviteiten aanpassen? Wat heeft u hierbij nodig? De gemeente biedt zelfstandigen verschillende voorzieningen aan. Bijvoorbeeld coaching of begeleiding naar ander werk. U kunt hier gebruik van maken. De gemeente kan ook hulp bieden bij (dreigende) schulden.

Ook landelijk en in de regio zijn er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning. Op Rijksoverheid.nl kunt u zien welke ondersteuning bij u past.

Wilt u na 31 maart 2022 ook nog een Bbz-uitkering?

Dan moet u deze weer opnieuw aanvragen. Hierbij is de dag waarop u meldt dat u de uitkering wilt aanvragen de startdatum van uw uitkering. Er geldt dan geen terugwerkende kracht meer.

Ook geldt dan weer de vermogenstoets. Meer informatie over de Bbz staat op de pagina Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
Wat de mogelijkheden en voorwaarden per regeling zijn, ziet u in onderstaande infographic:

Infographic BBZ

Laatste nieuws en veel gestelde vragen noodmaatregelen ondernemers

Op onderstaande websites kunt u terecht voor het laatste nieuws en veel gestelde vragen:

Rijksoverheid

Kamer van Koophandel

MKB-Limburg

IMK

Meer informatie

Veel nuttige informatie is te vinden bij de Kamer van Koophandel. Hier kunt u ook een regelingencheck doen of chatten met een medewerker. U kunt hier informatie krijgen en zien welke regelingen voor ondernemers zijn geopend vanwege de Coronacrisis.

Een checklist voor ondersteuning van ondernemers vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Wilt u advies over ondernemen en/of een gratis gesprek met een bedrijfsadviseur? Neem dan contact op met het IMK.

Nog vragen voor de gemeente Leudal?

Kunt u geen antwoord op uw vragen krijgen of heeft u andere vragen? Stuur dan een mail naar ondernemersloket@leudal.nl of bel met het algemeen nummer van gemeente Leudal (0475) 85 90 00. Houdt er rekening mee dat de wachttijden momenteel langer kunnen zijn. Wij doen ons uiterste best iedereen zo snel mogelijk van de juiste informatie te kunnen voorzien.