Startup Leudal

Lees voor

Gemeente Leudal vindt het belangrijk om (startende) ondernemers te ondersteunen. Daarom heeft de gemeente samen met Rabobank Peel, Maas & Leudal, Instituut voor Midden-en Kleinbedrijf (IMK) en het Starterscentrum Limburg het programma Stimulering Jong Ondernemerschap opgesteld, ook wel Startup Leudal genoemd.

Jong ondernemerschap stimuleren

In het programma Stimulering Jong Ondernemerschap wordt ondersteuning geboden aan pre-starters die de ambitie hebben om te gaan ondernemen, starters die maximaal twee jaar een eigen bedrijf hebben en jonge ondernemers die tussen de 2 en 5 jaar bezig zijn. Iedere doelgroep heeft zijn eigen behoefte. Binnen het programma wordt daarom gekozen om op verschillende momenten andere ondersteuning te bieden.

Soort ondersteuning

De ondersteuning bestaat uit een basisprogramma per doelgroep:

  • Pre-starter: Intakegesprek, 2 startersgesprekken, specialistische gesprekken, optioneel: digitale leergang I’M OK van het IMK (meer info zie onderaan pagina).
  • Starter: intakegesprek, 2 klankbordgesprekken, optioneel: specialistische gesprekken.
  • Jonge ondernemer: intakegesprek, 2 business development gesprekken, optioneel: programma Young stars.

Naast de inhoudelijke ondersteuning worden deelnemers ook op verschillende momenten geïnformeerd over essentiële zaken die met de gemeente geregeld moeten of kunnen worden. De projectleider van het programma zorgt voor de verbinding tussen de ondernemer en de accountmanager Bedrijven van de gemeente.

Kosten

De eerste 2 adviesgesprekken zijn gratis. Indien gewenst kunnen daarna voor eigen kosten van de ondernemer vervolggesprekken gepland worden. Naast de individuele gesprekken zijn er aanvullende opties mogelijk zoals een digitale leergang. Deze zijn voor eigen rekening van de ondernemer.

Netwerken

Starters kunnen naast Start-up Leudal ook terecht bij verschillende bestaande netwerken in Leudal en in de regio. Voorbeelden hiervan zijn Starterscafé Leudal en Jonge bedrijvendag.

Ben jij een jonge/startende ondernemer en heb je ondersteuning nodig?

Dan kun je contact opnemen met projectleider Pedro Nijsen van NewDeas Business Development, via pedronijsen@newdeas.nl of 06-52823936.
Startup Leudal heeft ook een eigen website: www.startupleudal.nl.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.