In verband met de corona crisis heeft het Rijk vorige week besloten om de kinderdagverblijven en de scholen te sluiten. Alleen ouders met een cruciaal beroep mogen een beroep doen op noodopvang voor hun kinderen.

Die noodopvang vindt plaats op de kinderopvang of tijdens schooltijden op de school waar de kinderen normaal naar toe gaan. Alle scholen en kinderdagverblijven in de gemeente Leudal zijn op dit moment geopend voor noodopvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen.

De gemeente Leudal heeft een coördinerende rol bij de noodopvang van kinderen. Er is overleg gevoerd met de kinderopvangorganisaties en de scholen in Leudal. Daaruit bleek dat er op dat moment geen urgente problemen waren. De communicatielijnen tussen de gemeente en de kinderdagverblijven en scholen zijn kort zodat bij wijziging van de situatie er snel overleg kan plaatsvinden.

Als er behoefte is van ouders met een cruciaal beroep aan 24 uurs opvang van hun kinderen dan is daarvoor in de gemeente Leudal opvang mogelijk. Mocht u daarvan gebruik willen maken, neem  dan contact op met de gemeente Leudal. Ouders met cruciale beroepen die normaal geen gebruik maken van kinderopvang maar nu daarvan wel gebruik willen maken kunnen eveneens met de gemeente Leudal contact opnemen. Telefonisch (0475) 85 90 00 of per email: info@leudal.nlMeer informatie is te vinden op de website: www.veranderingenkinderopvang.nl