Met deze nieuwsbrief willen we geïnteresseerden informeren  over het proces rondom het nieuwe Kindcentrum. De fusieschool van de kernen Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter.

In deze nieuwsbrief gaan we in gesprek met Etiënne Thomassen, die samen met Jose van Knijff-Zentjens van de dorpsraad Hunsel, aan de werkgroep buitenruimte en verkeersveiligheid deelneemt. Daarnaast nemen we de volgende fase van de bouw onder de loep. Zo vertellen we ook iets meer over het technisch ontwerp. Tenslotte is er in deze nieuwsbrief meer te lezen over het archeologisch onderzoek en ruimtevrouwen!


Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid en iedereen kan deze ontvangen.
Aanmelden kan via communicatie@leudal.nl.

Kijk voor de nieuwsbrief ook op: www.spolt.nl

Nieuwsbrief Kindcentrum Leudal-West - December 2021