Om starters te helpen een betaalbare koopwoning te vinden worden de mogelijkheden voor startersleningen begin april opnieuw verruimd. Leudal volgt hierbij de provinciale richtlijnen voor maximale koopsom en maximale hoogte van de starterslening. Met de verruiming worden meer koopwoningen beschikbaar voor starters.

Sinds 2011 worden in Leudal startersleningen verstrekt in cofinanciering met de provincie. De gemeente financiert 25% van elke lening en de provincie 75%. De komende jaren wil de gemeente startersleningen blijven verstrekken en starters blijven ondersteunen, op voorwaarde dat de Provincie dit ook doet. De provinciale startersregeling loopt voorlopig tot eind 2023. Leudal volgt automatisch de aanpassingen van de provinciale bedragen voor de maximale koopsom en hoogte van de starterslening. Dat is in de ‘Verordening Starterslening gemeente Leudal 2019’ bepaald. In 2019 en 2020 werden de mogelijkheden van startersleningen ook al verruimd.  

Verhoging koopsom

Door de gestegen woningprijzen is er voor starters steeds minder aanbod van betaalbare koopwoningen. Dit is aanleiding voor de provincie om de richtlijn voor de maximale koopsom te verhogen van €225.000,- naar €245.000,-. Na de definitieve vaststelling door Provinciale Staten (gepland op 9 april 2021) geldt dit nieuwe bedrag ook in Leudal. 

Verhoging starterslening

De maximale starterslening wordt daarnaast verhoogd van €45.000,- naar €49.000,-. De hoogte van de  starterslening is gerelateerd aan de koopsom van de woning en mag daar maximaal 20% van bedragen. Dit betekent dat als de maximale koopsom wordt verhoogd, ook de maximale hoogte van de starterslening moet worden aangepast. 

Doorstroming woningmarkt

Wethouder Michel Graef: “Ik ben blij met deze verruiming. Het biedt starters meer kansen om hun eerste woning te kopen in Leudal. Niet alle starters hebben een starterslening nodig of maken gebruik van het maximale leenbedrag. Toch kan deze verruiming net het verschil maken voor iemand die dat wel nodig heeft. Meer mogelijkheden voor starters heeft ook een positief effect op de doorstroming op onze woningmarkt.”

155 startersleningen

Sinds de invoering in september 2011 zijn in Leudal 155 startersleningen verstrekt en zijn er 9 aanvragen in behandeling. Deze leningen lopen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Dankzij de starterslening hebben al deze starters de stap naar hun eerste  koopwoning kunnen zetten. In totaal heeft de gemeenteraad € 1.125.000 beschikbaar gesteld voor startersleningen. Dit budget wordt revolverend ingezet. Dat betekent dat aflossingen van oudere startersleningen opnieuw ingezet worden om nieuwe startersleningen te verstrekken. Met het huidige budget kunnen zeker nog 20 nieuwe startersleningen worden verleend. Als er veel aflossingen worden gedaan of als starters niet het maximale leenbedrag nodig hebben dan kunnen het er nog meer worden.