Gemeente Leudal werkt voor de afvalinzameling samen met RD Maasland. Het afval dat niet huis-aan-huis bij u wordt opgehaald kunt u naar de milieustraat brengen.

Milieustraat

In de kernen Roggel en Maasbracht liggen twee milieustraten die door RD Maasland worden geëxploiteerd. Een milieustraat is een bemande brengvoorziening waar huishoudelijk afval gescheiden kan worden aangeboden. Dit kan zijn grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, puin en ander afval zoals glas, blik, hout, papier en karton. Dit afval wordt daarna gerecycled. Maar ook met elektrische apparaten, grofvuil, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval kunt u hier terecht.

Ga direct naar de pagina Milieustraat

Wijkmilieuparken

In de kernen van gemeente Leudal zijn diverse wijkmilieuparken ingericht. Hier kunt u plastic verpakkingen, metaal en kartonnen drinkpakken kwijt. U kunt de verpakkingsfolie, het blik én de drinkpakken bij elkaar gooien en hoeft deze dus niet apart te houden. Ook staan er op diverse plekken glas- en textielcontainers.

Benieuwd welk afval waar hoort? Bekijk het op onze pagina 'Welk afval hoort waar?'

Tips

Wanneer containers vol zijn (of vol lijken te zitten) wordt veel afval helaas naast de containers gezet. Wat veel overlast (stank en zwerfafval) veroorzaakt voor omwonenden. Uiteraard dienen de containers tijdig geleegd te worden. Hier zal RD Maasland, samen met de gemeente, zorg voor dragen. Maar we hebben ook uw hulp nodig.

  • Als containers vol zijn, neem afval mee terug en biedt dit een andere keer aan, maar zet het niet langs de container.
  • Breng alleen afval dat thuishoort op de wijkmilieuparken. Wat valt onder PMD en wat niet? Bekijk het op de website van RD Maasland(externe link) of de uitgebreide WEL/NIET lijst hierboven. 
  • Gebruik kleine afvalzakken. Vaak worden veel te grote zakken aangeboden, waardoor de containers verstoppen. Containers zijn dan nog niet geheel gevuld maar door verkeerd afval of te grote zakken is de vulopening verstopt en lijkt het dat de container vol is.
  • Gebruik GEEN grijze afvalzakken in PMD containers. Deze worden gezien als restafval.
  • Meer handige tips zijn te vinden op de Afvalwijzer Leudal