In de gemeente Leudal moet iedereen kunnen meedoen. Ook op het gebied van werk en inkomen. Het MensOntwikkelBedrijf begeleidt kwetsbare inwoners en uitkeringsgerechtigden naar passend werk. De afgelopen jaren heeft het MensOntwikkelBedrijf aangetoond een waardevolle bijdrage te leveren aan de participatie en integratie van inwoners met een ondersteuningsvraag. Mede daardoor heeft de gemeenteraad van Leudal op 7 juni jl. besloten om het MensOntwikkelBedijf structureel voort te zetten.

Arbeidsfit

Het MensOntwikkelBedrijf zorgt ervoor dat deelnemers meer kennis, ervaring en vaardigheden opdoen, zodat ze (weer) arbeidsfit worden. Dat gebeurt aan de hand van verschillende activiteiten zoals het onderhoud van zitbanken in de openbare ruimte, beheren van plantsoenen en het opknappen van fietsen. Dit onder begeleiding van jobcoaches en klantregisseurs van de gemeente. 

Vertrouwen

‘Binnen het MensOntwikkelBedrijf kunnen deelnemers in een veilig omgeving en op eigen tempo ervaring opdoen. Waardering en persoonlijk welzijn staan centraal. Zo wordt samen gewerkt aan vertrouwen en een toekomstbeeld’, aldus wethouder Huub van Helden. Momenteel begeleidt het MensOntwikkelBedrijf 135 deelnemers.

Lokale ondernemers

Een ontwikkeltraject wordt samen met lokale ondernemers en organisaties opgezet. Het MensOntwikkelBedrijf heeft kennis en ervaring om ontwikkeling en werk voor deelnemers mogelijk te maken. Daarmee biedt het MensOntwikkelBedrijf ook mogelijkheden voor bij- en omscholing zodat iemand makkelijk inzetbaar is. 

Wetgeving

Op deze manier geeft Leudal optimaal invulling aan de aan gemeenten opgedragen opgave die voortvloeit uit de wetgeving gericht op het sociaal domein. Kijk voor meer informatie op www.leudal.nl/mensontwikkelbedrijf