Een nieuwe stap in de ontwikkeling van bestuur en organisatie

Het functioneren van de gemeente Leudal voldoet momenteel niet helemaal aan de eisen die burgers, ondernemers, bestuur en ambtenaren stellen. De ontwikkeling van bestuur en organisatie heeft enige tijd op een laag pitje gestaan. Het is nu nodig om weer ‘uit het dal’ te komen. Daarom brengen we de basis, qua processen, systemen en de kwaliteit van dienstverlening, op een hoger niveau, om bestuur en burgers ook de komen de jaren adequaat te kunnen helpen. We willen daarmee ook actief bouwen aan een beter imago. Daarbij is een goed samenspel met de omgeving, de samenleving, belangrijk.

Om die slag te maken halen we opgelopen achterstand in op onze basisvoorzieningen. Vragen van burgers tijdig en goed beantwoorden hoort daarbij. Tegelijkertijd kijken we ook naar de veranderende rol die we als overheid hebben. Soms zijn we interactief bezig met de samenleving, soms kunnen we zelfs co-creaties aangaan met burgers, verenigingen en instellingen en soms moeten we ook ‘gewoon’ de wet handhaven. Globaal zijn dit de drie rollen waar we de komende jaren verder uitwerking aan geven, ervaring mee op doen en van zullen leren. Die ervaring zal ons helpen om daadwerkelijk de stap naar een hoog niveau van dienstverlening te kunnen maken.

De opdracht die we onszelf gegeven hebben is dus om een stabiele basis te combineren met een andere manier van werken. We zijn volop aan de slag met deze organisatieontwikkeling, die we ‘Leudal uit het dal’ hebben genoemd.

Stap voor stap naar een ruime voldoende

In 2017 zijn we gestart met het bouwen aan de basis: Leudal uit het dal, dat was de naam van het organisatieontwikkelingsprogramma.

Niet alleen zijn systemen en processen verbeterd maar ook de kwaliteit van de dienstverlening naar de samenleving krijgt steeds meer vorm. Hierin wordt nog steeds volop geïnvesteerd. Het doel op de middellange termijn is om in 2020 tenminste een ‘7’ te scoren op alle facetten van onze dienstverlening. Zowel burgers, bedrijven, instellingen en verenigingen gaan hiervan de effecten merken.

Om deze kwaliteitsslag te kunnen maken zijn voor 2019 een aantal belangrijke vervolgstappen gezet. Op deze pagina vindt je een nadere omschrijving, in de vorm van enkele documenten die door het management zijn vastgesteld. De ontwikkeling van zowel medewerkers, management, College en raad loopt daar als een rode draad doorheen. Het samenspel wordt op die manier verbeterd, in het belang van tevreden burgers.

Promotiefilm: In Leudal komt alles samen