‘Blijf zoveel mogelijk thuis,’ luidt één van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar niet iedere thuissituatie is even fijn. Kinderen, volwassen en ouderen die te maken hebben met huiselijk geweld kunnen dan minder goed even weg uit huis. Daarom is juist in deze tijd jouw rol extra belangrijk.

Wat gebeurt er?

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden er allerlei maatregelen getroffen. Scholen zijn gesloten, er wordt opgeroepen om thuis te werken en evenementen en bijeenkomsten worden afgelast. Veel mensen maken zich zorgen en gezinsleden brengen meer tijd met elkaar door. Er kan een gespannen sfeer ontstaan, waardoor huiselijk geweld kan toenemen. 

Wat kun jij doen?

In deze tijd is het belangrijk om extra aandacht te hebben bij je vermoedens van huiselijk geweld. Let op de signalen, ga in gesprek of vraag om advies en hulp als je je zorgen maakt. Bel bij direct gevaar altijd 112. Gaat het niet goed in je eigen gezin? Of ben je zelf slachtoffer van mishandeling? Dan kun je via 0800-2000 bij Veilig Thuis terecht voor advies en hulp.

Maak je je zorgen om een ander?

Lees hier meer over kindermishandelingpartnermishandeling of ouderenmishandeling.

Bron: website Rijksoverheid

Andere hulp

Mantelzorgers

Nu de thuishulp misschien niet meer komt en ook familie en buren niet meer op bezoek mogen komen, krijgen mantelzorgers het vaak veel drukker. MantelzorgNL heeft op een speciale pagina voor mantelzorgers ingericht met veelgestelde vragen over het coronavirus. Daarnaast heeft het ministerie van VWS de Mantelzorglijn gevraagd om als landelijke hulplijn voor mantelzorgers te fungeren. De Mantelzorglijn is dagelijks bereikbaar op het telefoonnummer 030 760 60 55.

Steunpunt Mantelzorg Leudal

Er is ook een lokaal Steunpunt Mantelzorg.​​​ Hier kunt u terecht met vragen of voor een luisterend oor / hulp. Steunpunt Mantelzorg Leudal wordt uitgevoerd door welzijnsorganisatie Synthese. U kunt contact opnemen met Synthese via tel: (0475) 74 51 38 of via info@synthese.nl. Ook vindt u op www.synthese.nl veel informatie. 

 
Maatschappelijke hulp

We kunnen ons voorstellen dat u, juist nu, behoefte heeft aan maatschappelijke hulp. Hieronder vindt u de gegevens van een aantal instanties die u kunnen ondersteunen:

Voedselbank

Stichting Leergeld Leudal en Maasgouw

Algemeen maatschappelijk werk

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden Limburg

Kindertelefoon

Jouw GGD