In de komende weken zullen alle gemeentelijke hagen en blokhagen geknipt worden.

Dit gebeurt grotendeels machinaal. Daar waar de machine niet bij kan zal handmatig worden geknipt. Het handmatig knippen en “bijknippen” zal wat later plaatsvinden. Eerst zal de machine maximaal worden ingezet en vervolgens zal alles worden afgewerkt. De tweede knipbeurt zal dan in september worden uitgevoerd.