Welkom in Leudal, de derde grootste gemeente van Limburg. Niet qua inwoneraantal natuurlijk, maar wel qua oppervlakte. Leudal is een gemeente met 36.000 inwoners, 16 kernen, en ruimte… letterlijk en figuurlijk. In letterlijke zin biedt Leudal ruimte om te wonen, te recreëren en te ondernemen, maar ook figuurlijk is er veel ruimte. In het moderne gemeentehuis in Heythuysen bieden wij ruimte aan onze professionals om zich te zetten voor de inwoners van Leudal. Maar we máken ook ruimte… voor jou!

In deze plattelandsgemeente is het goed wonen, leven en ondernemen. Samen met inwoners, ondernemers en verenigingen werken we dagelijks aan de leefbaarheid van onze dorpen. We zoeken daarom medewerkers die graag samenwerken en oog hebben voor wat inwoners belangrijk vinden. We willen de randvoorwaarden scheppen waarin initiatieven vanuit de samenleving tot bloei kunnen komen. De dynamiek van buiten is leidend. Kostenbewust, in het belang van de samenleving en in opdracht van het bestuur. Onze medewerkers werken in een informele organisatie met korte lijnen en een collegiale sfeer. We bieden goede arbeidsvoorwaarden, ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé. Wil jij aan de slag in Leudal? Reageer dan op onderstaande vacature.

Team uitvoering Sociaal Domein 

Het team uitvoering Sociaal Domein geeft uitvoering aan de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen, Schulddienstverlening en de Leerplichtwet. De afdeling zoekt ambitieuze en doortastende professionals die de ontwikkeling van de afdeling vormgeven. In totaal bestaat de afdeling Samenleving uit ongeveer 40 medewerkers.

Daarnaast is er een Mensontwikkelbedrijf. In het Mensontwikkelbedrijf bieden we inwoners met een PW uitkering of die vallen onder aanverwante regelingen zoals de nieuwe Wet Inburgering een gestructureerde aanpak, of een werkervaringsplek met als doel participatie en daar waar mogelijk doorstroming naar betaald werk.

Algemeen

In de functie van klantregisseur met aandachtgebied Inkomen ben je pro-actief betrokken bij informatie- en ondersteuningsverzoeken van burgers met betrekking tot inkomen.

Het betreft werken in zowel individueel- als in groepsverband. Van jou wordt verwacht dat je regie voert over je dossiers in samenwerking met de klant, met de multidisciplinaire betrokkenen en ketenpartners.

Hierin zijn je sociale en analytische vaardigheden belangrijke elementen die leiden tot het kunnen behalen van het juiste resultaat.  Je bent verantwoordelijk voor een eigen caseload.

Werkzaamheden

 • Voeren van gesprekken met de burger en het analyseren van de hulp/ondersteuningsvraag.
 • Plannen en uitvoeren van uitkeringsintakes op grond van de Participatiewet en IOAW (Poortwachtfunctie) en de nieuwe Wet Inburgering.
 • Beoordelen van het recht op uitkering en het doen van onderzoek naar de individuele omstandigheden van de aanvrager.
 • Rapportages en beschikkingen maken.
 • Begeleiding en monitoring van eventuele trajecten die zelf of bij derden ingezet worden in het kader van Participatiewet en Wet Inburgering
 • Zorgdragen voor het continue proces van rechtmatig verstrekken van de uitkering.
 • Opleggen van boetes en/of maatregelen.
 • Verrichten van heronderzoeken bij wijzigingen.
 • Signaleren van knelpunten in de uitvoeringspraktijk en het doen van voorstellen voor oplossingen.

 Functie- eisen

 • HBO werk- en denkniveau met minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
 • Brede actuele kennis van de Participatiewet en voorliggende voorzieningen.
 • Werk gerelateerde kennis op gebied van overige aanverwante wet- en regelgeving
 • Analytisch vermogen
 • Oplossingsgericht .
 • Communicatief vaardig.
 • Klantgericht.  
 • Staat open voor  kennis en feedback van collega’s (geven en ontvangen).
 • Heeft een “hands-on mentaliteit” en weet een goede balans tussen kwantitatief en kwalitatief presteren te creëren.
 • Bij voorkeur ervaring met Civision.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt ingeschaald in salarisschaal 9 of aanloopschaal 8.

Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget van 17,05% bovenop het maandsalaris hetgeen je naar keuze kunt inzetten. Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Gemeenten. Verder bieden wij reiskosten woon-/werkverkeer. Wij werken met hulpmiddelen zoals het gebruik van een IPhone.

Procedure

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Marcel Peusen, Teamleider Uitvoering Sociaal Domein (0475-859000). 

Aanmelden Meet & Greet