Wilt u uw stem uitbrengen in een andere gemeente? Vraag dan vóór 12 maart 17.00u een kiezerspas aan!

Wat is een kiezerspas?

Een kiezerspas vervangt uw stempas. Met uw stempas kunt u bij elk stembureau in uw gemeente uw stem uitbrengen. Een kiezerspas vervangt uw stempas. Met een kiezerspas kunt bij de Tweede Kamer Verkiezing bij elk stembureau in Nederland uw stem uitbrengen.

Hoe vraagt u een kiezerspas aan?

 • Schriftelijk verzoek
  U kunt schriftelijk een kiezerspas aanvragen (modelformulier K6). Dit verzoek dient u in bij de  gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Het verzoek moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17:00 uur bij de gemeente zijn ontvangen. Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur deze dan met het verzoek mee.
   
 • Mondeling verzoek
  U kunt ook een afspraak maken bij de balie burgerzaken op het gemeentehuis. Dit kan pas nadat u uw stempas heeft ontvangen. Meld u met uw stempas en een geldig legitimatiebewijs op uw afspraak. Ook hier geldt dat u een afspraak maakt bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 in de Basisregistratie personen staat ingeschreven. Ook dit moet voor vrijdag 12 maart 2021 om 17:00 uur gebeuren.

  Maak een afspraak 
   
 • Digitaal verzoek
  Natuurlijk kunt u ook digitaal een kiezerspas aanvragen. U krijgt uw kiezerspas dan thuis gestuurd. Houd er rekening mee dat uw stempas niet meer geldig is nadat deze is omgezet in een kiezerspas. U kunt dan met uw oude stempas niet meer stemmen, alleen met de nieuwe kiezerspas.

  >> Direct digitaal aanvragen

Let goed op: Normaal gesproken kunt u tot één dag voor de verkiezing nog  mondeling een kiezerspas aanvragen. Omdat de eerste verkiezingsdag dit jaar is op maandag 15 maart 2021, is het laatste tijdstip waarop het verzoek bij de gemeente ontvangen moet zijn gewijzigd in vrijdag 12 maart 2021 om 17:00 uur. U kunt ook tot die tijd een afspraak maken voor het aanvragen van een kiezerspas.

Een kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.

Gaat u stemmen dan neemt u naast de kiezerspas ook een geldig legitimatiebewijs (dat niet langer dan 5 jaar verlopen is) mee.

Kiezerspas en volmacht

Wanneer iemand een volmachtstem voor iemand anders uitbrengt dan moet dit altijd tegelijkertijd gebeuren met het uitbrengen van de eigen stem.

Brengt u met een kiezerspas een volmacht uit voor iemand met een stempas? Dan moet u beide stemmen uitbrengen in de gemeente waar de volmachtverlener zijn stem moet uitbrengen.

Brengt u met een kiezerspas een volmacht uit voor iemand met een kiezerspas? Dan kunt u beide stemmen uitbrengen in elke gemeente in Nederland.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze dan via de e-mail verkiezingen@leudal.nl of bel met het team Verkiezingen op telefoonnummer (0475) 85 90 00. Of kijk op www.elkestemtelt.nl.