De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Leudal maakt het volgende bekend:

Kandidaatstelling verkiezingen leden gemeenteraad 2022

Op maandag 31 januari 2022 is de dag van kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de gemeente Leudal op 14, 15 en 16 maart 2022. Partijen die willen meedoen bij de gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Leudal leveren een kandidatenlijst in bij het centraal stembureau.

Wat moet u weten?

 1. De kandidatenlijst inleveren kan op maandag 31 januari 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken tijdens de proefinlevering op 17 januari 2022. Alle bij de gemeente bekend zijnde partijen zijn over de proefinlevering geïnformeerd. Heeft u nog geen afspraak voor de proefinlevering, neem dan contact op met verkiezingen@leudal.nl.
 2. Alleen iemand die kiesgerechtigd is voor de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022 kan de lijst inleveren.
 3. De lijst bevat minimaal 1 en maximaal 50 kandidaten.

Wat levert u in?

 1. De kandidatenlijst (model H1)
 2. Een verklaring van de gemachtigde van een politieke partij (model H3-1) of bij een lijstverbinding (model H3-2). Hiermee mag de inleveraar de aanduiding van de partij boven deze lijst plaatsen.
 3. Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9).
 4. Een volledige kopie van een geldig legitimatiebewijs (voor- en achterkant) van iedere kandidaat die géén lid is van de huidige gemeenteraad plus een volledige kopie van een geldig legitimatiebewijs van de inleveraar.
 5. Verklaring van voorgenomen vestiging van iedere kandidaat die op de dag van de kandidaatstelling niet in de gemeente Leudal staat ingeschreven.
 6. Bij een partij die voor het eerst meedoet of bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel heeft behaald:
  1. minimaal 20 ondersteuningsverklaringen (model H4)
  2. bewijs van betaling van de waarborgsom (model H14);
   de waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro kan worden betaald door overmaking van dit bedrag op IBAN NL 68 BNG H 0285128205 t.n.v. de gemeente Leudal o.v.v. Kandidaatstelling <naam politieke partij>. Deze waarborgsom moet uiterlijk 14 dagen voor de dag van kandidaatstelling zijn betaald (= 17 januari 2022).
 7. De USB-stick waarop de .eml-bestanden staan

Meer informatie over de kandidaatstelling vindt u in de “Informatiebrochure politieke partijen gemeenteraad” welke aan alle geregistreerde partijen is toegestuurd. U kunt deze brochure opvragen bij het bureau verkiezingen van de gemeente Leudal.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze dan via e-mail verkiezingen@leudal.nl of bel met het team verkiezingen, tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 0475 – 85 90 00.​​​​​​​