Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Wat is het?

Wilt u kabels en leidingen ondergronds leggen in openbaar gebied, dan moet u dit melden bij de eigenaar van het openbaar gebied (gemeente, provincie of waterschap).

Houd bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met bekabeling en leidingen (voor telecommunicatie, gas, elektriciteit of gevaarlijke stoffen). Informatie hierover kunt u apart opvragen bij het Kadaster, via Klic-online.

Voor het plaatsen van bovengrondse kabels en leidingen hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Wilt u bovengrondse leidingen plaatsen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online.

Voor ondergrondse leidingen geldt het volgende:

  • Vraag instemming aan voor de aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied bij de eigenaar van het openbaar gebied (gemeente, provincie of waterschap).
  • De gemeente coördineert de meldingen aan de hand van de door u gegeven informatie. Door de coördinatie blijft de overlast tot een minimum beperkt.
  • Voor de plaatsing van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject is een bestemmingsplanwijziging nodig.
  •  Voor de plaatsing van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject (dus reeds voorkomend in het bestemmingsplan) is een omgevingsvergunning nodig.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?

Marij de Loo

Marij de Loo

Medewerker Burgerbedrijvenplein