Onze gemeente kent alle dynamiek van deze tijd. Met ook de spanningen die daarbij horen. Het is enerzijds de groene tuin van Limburg, waar de 36.000 inwoners riant wonen in 16 dorpen met ieder een eigen karakter. In Leudal wordt ook de meeste duurzame energie opgewekt van heel Limburg. Veel van onze inwoners vinden werk in de vooruitstrevende moderne bedrijven, die voortkomen uit ons agrarisch verleden. Zoals bijvoorbeeld de hightech zaadveredeling. Anderen reizen in twintig minuten via de snelweg naar de Brainport regio rond Eindhoven.

Deze dynamiek vraagt veel van bestuurlijk Leudal. En dus ook van jou als ambtenaar. Want de aantrekkelijke recreatieve omgeving van Leudal wordt bezocht door veel toeristen. Terwijl de duurzaamheid wordt bereikt door windmolens en zonneweides. Ondertussen willen de forenzen uit de Brainport mooi en rustig wonen en bij dit alles vraagt onze succesvolle agribusiness de ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Leudal is succesvol in de afstemming van dit alles. Het heeft ons al veel gebracht, maar we willen nog beter. Daarom staan wij altijd open voor nieuwe collega's die meedenken over de inrichting van een modern en leefbaar Leudal.

De afdeling Samenleving

De afdeling Samenleving bestaat uit twee teams: Beleid en Uitvoering.

Wij ontwikkelen en regisseren beleid op het terrein van welzijn, (jeugd)zorg, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, participatie, veiligheid, onderwijs, kunst en cultuur, accommodatiebeleid, etc.

Dit gebeurt steeds meer integraal, regionaal en in nauwe samenwerking met tal van maatschappelijke partners en lokale gemeenschappen.

Het team uitvoering Sociaal Domein geeft uitvoering aan de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen, Schulddienstverlening en de Leerplichtwet. De afdeling zoekt ambitieuze en doortastende professionals die de ontwikkeling van de afdeling vormgeven. In totaal bestaat de afdeling Samenleving uit ongeveer 40 medewerkers.

Daarnaast is er een Mensontwikkelbedrijf. In het Mensontwikkelbedrijf bieden we inwoners met een PW uitkering of die vallen onder aanverwante regelingen zoals de nieuwe Wet Inburgering een gestructureerde aanpak, of een werkervaringsplek met als doel participatie en daar waar mogelijk doorstroming naar betaald werk.

Taken Jobcoach

 • Opbouwen en onderhouden van netwerk met (vrijwilligers)organisaties en ketenpartners binnen Leudal;
 • Plaatsen  van kandidaten op (vrijwilligers)plekken t.b.v. participatie van bijstandsgerechtigden
 • Begeleiden en coachen van bijstandsgerechtigden bij het vinden en behouden van een participatieplek;
 • Bemiddelen bijstandsgerechtigden naar vrijwilligersplekken;
 • Het signaleren van zorgvragen en actief verbinden met de zorg;
 • Monitoren activiteiten en ontwikkeling van bemiddelde bijstandsgerechtigden;
 • Houdt in het kader van nazorg contact met zowel bemiddelde bijstandsgerechtigde als (vrijwilligers)organisatie; 
 • Afstemming doorstroom bemiddelde bijstandsgerechtigden met klantregisseurs van de gemeente;
 • Participeren in en organiseren van projecten en samenwerken met (vrijwilligers)organisaties gericht op participatie van bijstandsgerechtigden;
 • Signaleren van knelpunten en het adviseren ten aanzien van beleid en uitvoering.
 • zorgvragen signaleren en deze actief verbinden met de zorg;
 • procedures, wetten en regelgeving uitvoeren op een breed terrein

 Functie- eisen:

 • MBO+/HBO werk- en denkniveau met minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
 • Coachende vaardigheden
 • Kennis van de Participatiewet
 • Werk gerelateerde kennis op gebied van overige aanverwante wet- en regelgeving
 • Analytisch vermogen
 • Oplossingsgericht .
 • Communicatief vaardig.
 • Klantgericht.  
 • Staat open voor  kennis en feedback van collega’s (geven en ontvangen).
 • Heeft een “hands-on mentaliteit” en weet een goede balans tussen kwantitatief en kwalitatief presteren te creëren.
 • Kennis van de sociale kaart en de arbeidsmarkt
 • Kennis en vaardigheden in werkgeversbenadering

 Arbeidsvoorwaarden

Je wordt ingeschaald in salarisschaal 8 of aanloopschaal 7. Deze functie wordt over een jaar definitief gewogen in HR21.

Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget van 17,05% bovenop het maandsalaris hetgeen je naar keuze kunt inzetten. Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Gemeenten. Verder bieden wij reiskosten woon-/werkverkeer.

Procedure

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Marcel Peusen, Teamleider Uitvoering Sociaal Domein (0475-859000). 

Aanmelden Meet & Greet