Het financiële resultaat van het jaar 2017 is vastgelegd in de Jaarrekening 2017 van de gemeente Leudal. Hierin leest u uitgebreide informatie over de inzet van de financiële middelen van de gemeente.

Lees of download onderstaand de Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2017 - gemeente Leudal