Binnenkort doet u waarschijnlijk belastingaangifte over het jaar 2020. Ontving u in 2020 een Tozo-uitkering (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en had u in dit jaar een partner? Dan is de volgende informatie voor u van toepassing:

De Tozo-uitkering wordt toegekend naar de norm van gehuwden als er sprake is van een partner. Dat staat los van de partnertoets. Het recht op de Tozo-uitkering is dan gezamenlijk voor het gezin. Het totaal ontvangen bedrag aan Tozo-uitkering wordt dan verdeeld over 2 jaaropgaves. Zowel u als uw eventuele partner ontvangen hiervoor dus een jaaropgaaf. Uw partner, die bijvoorbeeld in loondienst werkt, moet mogelijk nog belasting betalen over de Tozo-uitkering over het jaar 2020. Voor vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met de belastingdienst.

Kijk voor meer informatie ook op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/hoogte of download onderstaand PDF-document.

Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers