Woonbeleid

Lees voor
  • Plan van aanpak sturing op toekomstig aantal woningen

    Eén van de belangrijkste opgaven uit de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving is het beter afstemmen van het woningaanbod op de veranderende vraag naar woningen. De gemeente draagt hier actief aan bij om een goede en passende huisvesting voor inwoners te realiseren: oude plannen schrappen en ruimte creëren voor nieuwe initiatieven.

  • Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg

    Om de regio Midden-Limburg aantrekkelijk te houden, moet duurzaam worden geïnvesteerd in de toekomst. Deels betekent dit het behouden van het goede, deels betekent dit inzetten op verandering en verbetering. 

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.