Woonbeleid

Lees voor
  • Uitkomsten woningmarktonderzoek 2018

    De gemeente Leudal vindt het belangrijk dat  iedereen prettig kan wonen en dat mensen bij verhuisplannen hun gewenste woning vinden. Daarom werd begin 2018 in de Midden-Limburgse gemeenten een onderzoek gedaan naar de woonwensen van hun inwoners.

  • Plan van aanpak sturing op toekomstig aantal woningen

    Eén van de belangrijkste opgaven uit de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving is het beter afstemmen van het woningaanbod op de veranderende vraag naar woningen. De gemeente draagt hier actief aan bij om een goede en passende huisvesting voor inwoners te realiseren: oude plannen schrappen en ruimte creëren voor nieuwe initiatieven.

  • Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg

    Om de regio Midden-Limburg aantrekkelijk te houden, moet duurzaam worden geïnvesteerd in de toekomst. Deels betekent dit het behouden van het goede, deels betekent dit inzetten op verandering en verbetering. 

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.