Wmo

Lees voor

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat mensen zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven, het liefst thuis. Met de nieuwe Wmo moet de gemeente ervoor zorgen dat mensen met een beperking of met psychische problemen mee (blijven) doen in de samenleving.

Nieuwe Wmo 2015

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015). In de oude Wmo regelde de gemeente al hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en huishoudelijke hulp. Met de invoering van de Wmo 2015 zijn gemeenten ook nog verantwoordelijk voor bijvoorbeeld begeleiding (zie Welke hulp?)

Verschil tussen zorg en ondersteuning

Sinds 1 januari 2015 heeft de Rijksoverheid veel veranderd in de zorg. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor nieuwe taken op het gebied van hulp en ondersteuning. De gemeente levert geen zorg. Zorg wordt betaald door uw zorgverzekeraar of op grond van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). In de folder “Ik heb een vraag over…” leest u precies waar u met uw hulpvraag terecht kunt.

Op deze pagina's vindt u verder informatie over:

Zelfredzaamheid (eigen kracht)
Wat moet ik doen?
Keukentafelgesprek
Welke hulp?
Pgb of natura
Mantelzorg
Eigen bijdrage
Cliëntbeleving
Meer informatie

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.