Windenergie

Lees voor

De Rijksoverheid streeft ernaar dat 14 % van alle energie duurzaam wordt opgewekt. Dit staat in het Nationaal Energieakkoord. Dit akkoord geldt voor alle provincies in Nederland. Daarom heeft gemeente Leudal samen met gemeenten Peel en Maas, Weert en Nederweert en Provincie Limburg het initiatief genomen om windenergie te stimuleren en faciliteren. Hiervoor hebben de partijen uitgangspunten op papier gezet met onder andere de wens dat opbrengsten uit windmolens zoveel mogelijk terugvloeien in de lokale gemeenschappen. De gemeenteraad van Leudal heeft hier in april 2016 mee ingestemd. Het doel is om in 2020 de eerste windmolens, bij voorkeur in coöperatief verband, te realiseren.

Klik hier voor veelgestelde vragen over windenergie

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.