Werk en loopbaan

Lees voor

Iedere Nederlander moet zoveel mogelijk proberen zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. Betaald werk is daarvoor het belangrijkste middel. Dit is het uitgangspunt van de Wet werk en bijstand (WWB). Lukt dat niet en zijn er geen andere voorzieningen beschikbaar, dan is het de taak van Sociale zaken van de gemeente om te helpen bij het zoeken naar werk.

Op deze pagina vindt u informatie over werk vinden, loopbaan en scholing en re-integratie.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.