Verkeersveiligheid

Lees voor

Uit evaluatie blijkt dat de verkeersveiligheidssituatie de afgelopen jaren verbeterd is. In het verleden is voornamelijk ingezet op de aanpak van onveilige situaties met infrastructurele maatregelen. Nu  wordt steeds meer ingezet op mensgerichte maatregelen: het verbeteren van de verkeersveiligheid door het gedrag van de weggebruiker te veranderen. Dit doen we met behulp van verkeerseducatie, communicatie en voorlichting.

Onderstaand leest u meer informatie hierover:

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.