Verkeer en vervoer

Lees voor

In 2015 heeft de gemeente het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) geactualiseerd. Een duurzaam veilige inrichting van het wegennet en een goede bereikbaarheid van de dorpen onderling en leefbaarheid in de dorpen staat hierbij voorop.

In het GVVP komen de volgende thema’s terug:

Meer informatie over de aanleiding en inhoud van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan leest u onderstaand:

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.