Veiligheid

Lees voor

De gemeente Leudal doet er alles aan om de inwoners, ondernemers en bezoekers een veilig gevoel te geven. Hiervoor kunnen we gebruik maken van de diensten van brandweer en politie, maar ook (lokale) initiatieven, zoals buurtpreventie en Burgernet dragen bij aan een veiligere samenleving.

 • Als de sirene gaat

  In heel Nederland, dus ook in Leudal, staan op diverse plaatsen sirenes om inwoners te waarschuwen bij dreiging van acuut gevaar. 

 • Brandweer

  Het brandweerkorps van Leudal is onderdeel van Brandweer Limburg-Noord. Brandweer Limburg-Noord is een onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. 

 • Burgernet

  Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen.

 • Buurtpreventie

  In enkele buurten van Leudal loopt het buurtpreventieproject. In dit project werken bewoners, gemeente en politie samen aan een veilige woon- en leefomgeving.

 • Hart voor Leudal (AED)

  Wekelijks worden in Nederland ruim 300 mensen getroffen door een plotselinge stilstand in de bloedsomloop. In ongeveer 80% van de gevallen gebeurt dat thuis. Op zulke kritieke momenten is het goed als er hulp dichtbij is. Snelle alarmering en tijdige aanwezigheid van hulpverleners die kunnen reanimeren maken het verschil tussen leven en dood.

 • Meld Misdaad Anoniem

  Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Jouw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. Je meldt bij M. over bijvoorbeeld moord, mishandeling,  overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Zo lever je een bijdrage aan de veiligheid in jouw eigen omgeving. 

 • Meldpunt Radicalisering

  Dit meldpunt is bestemd voor signalen vanuit de bevolking en de lokale partners gericht op (preventie van) radicalisering. Bij signalen van radicalisering en extremisme stelt de gemeente een multidisciplinair casusoverleg in om met relevantie partijen af te stemmen hoe om te gaan met de signalen of welke interventie nodig is.

 • Meldpunt Veilig Thuis

  Veilig Thuis. Voor iedereen, kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffer en pleger, die hulp nodig heeft omdat ze niet in harmonie met elkaar samen leven. Je hoeft er niet in te berusten, je kunt iets ondernemen met steun van Veilig Thuis.

 • NL-Alert

  NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid via de mobiele telefoon. NL-Alert informeert mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een SMS-bericht.

 • Politie

  De politie bewaakt de veiligheid en leefbaarheid in de regio. Bel 112 als elke seconde telt en 0900 8844 bij geen spoed, wel politie.

 • Risicokaart

  De risicokaart geeft online informatie over de risicovolle situaties en objecten in uw leefomgeving.

 • Veilig Leven Krant

  In november 2015 heeft de gemeente Leudal een speciale krant over veiligheid uitgebracht. Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke onderwerpen voor het gemeentebestuur.

 • Veiligheidsregio Limburg-Noord

  Binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord werken de gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg samen samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening aan een veiligere regio.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.