Omgevingsvergunning

Lees voor

De omgevingsvergunning omvat verschillende losse vergunningen, zoals de bouwvergunning, de kapvergunning en de milieuvergunning. Er is nog maar één aanvraag en één procedure.

 • Algemene informatie omgevingsvergunning

  Door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn ruim 25 losse vergunningen, zoals de bouwvergunning, sloopvergunning en kapvergunning vervangen door 1 omgevingsvergunning met verschillende activiteiten.

 • Ik wil gaan (ver)bouwen

  Heeft u bouw- of verbouwplannen? In de meeste gevallen heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig (vroeger bouwvergunning).  

 • Ik wil gaan slopen

  De sloopvergunning is vervangen door de sloopmelding. U heeft dus geen vergunning meer nodig voor het slopen. Toch kan het zijn dat u, behalve een sloopmelding, ook nog een omgevingsvergunning nodig heeft om te mogen slopen. 

 • Ik wil een boom kappen of snoeien

  Bent u van plan een boom of houtopstand (haag, struik of bosje) te kappen of stevig te snoeien, dan heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig.

 • Ik wil een inrit of uitrit maken

  Als u een in- of uitrit wilt aansluiten vanuit een perceel op de openbare weg, dan moet u een vergunning aanvragen. 

 • Ik wil meer weten over welstand

  Bij veel bouwactiviteiten speelt welstand een rol. De locatie, vormgeving en materialen maken of iets passend is in zijn omgeving. Bij de toets aan welstand worden alle aspecten van een bouwwerk beoordeeld op het goede uiterlijk. 

 • Ik wil meer weten over de actuele aanvragen voor omgevingsvergunningen

  De aanvragen voor een omgevingsvergunning die bij de gemeente binnenkomen worden wekelijks gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.