Weigering vergunning zonneweide houdt stand

Lees voor

De voorzieningenrechter van de rechtbank heeft geoordeeld dat er geen aanleiding is een voorlopige voorziening te treffen. Dit betekent dat er niet alsnog een omgevings-vergunning wordt verleend voor de zonneweide. Deze uitspraak deed de rechtbank van Roermond naar aanleiding van de weigering van het College op dinsdag 6 november om een vergunning te verlenen aan Arbor voor de aanleg van de zonneweide.

De voorzieningenrechter oordeelde op 31 oktober 2018 dat de afweging van de belangen over de vraag of de locatie geschikt is voor de aanleg van een zonneweide in juridische zin niet aan de orde is. Het college van B&W heeft daarop advies gevraagd aan een deskundig bureau op het gebied van landschapsstructuren en -kwaliteiten. Op basis van dit onderzoek besloot het College, op dinsdag 6 november, bij zijn standpunt te blijven en de vergunning te weigeren.

Terrein K.I. Station

Op het voormalig K.I. terrein is tien jaar geleden het plan ontwikkeld voor de aanleg van een golfbaan, inclusief hotel. De grond heeft toen de bestemming recreatie gekregen. Dit is om verschillende redenen niet van de grond gekomen. In het voorjaar van 2018 meldde de eigenaar van de grond zich bij de gemeente met het verzoek de grond te gebruiken voor een zonneweide. Het gaat hierbij om circa 40 hectare waar zonnepanelen geplaatst gaan worden. In totaal zijn dit ongeveer 80 voetbalvelden, die 15.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.