Verwachte demonstratie woonwagengemeenschap

Lees voor

De woonwagengemeenschap in de gemeente Leudal heeft aangekondigd morgen, 11 oktober, te gaan demonstreren. Met deze demonstratie vragen zij aandacht voor het tekort aan standplaatsen. Waar de demonstratie gaat plaatsvinden maakt de initiator van deze demonstratie donderdagochtend bekend bij de gemeente Leudal.

De gemeente neemt samen met de politie de benodigde voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen en de demonstratie in goede banen te leiden.

Loco-Burgemeester, Arno Walraven: “We erkennen de problematiek en begrijpen dat mensen hier aandacht voor vragen. De gemeente Leudal gaat graag met haar woonwagenbewoners in gesprek over dit onderwerp. In juli 2018 is het nieuwe Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gepresenteerd. Dit beleidskader reikt gemeenten de kaders aan waarmee zij het lokale woonwagenbeleid kunnen ontwikkelen. Een eerste afspraak hierover is inmiddels gepland”.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.