Uitkomsten woningmarktonderzoek 2018

Lees voor

De gemeente Leudal vindt het belangrijk dat  iedereen prettig kan wonen en dat mensen bij verhuisplannen hun gewenste woning vinden. Daarom werd begin 2018 in de Midden-Limburgse gemeenten een onderzoek gedaan naar de woonwensen van hun inwoners.

Via een internetenquête konden bewoners aangeven wat zij belangrijk vinden m.b.t. hun woning en in hun woonomgeving. Ook werd de vraag gesteld of er verhuisplannen waren en wat voor een  woning zij in dat geval wensen.

Het onderzoek is uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Etil en Companen. Het betreft een samenwerking tussen de gemeenten Leudal, Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert.

Woonwensen in beeld 

In Leudal hebben 4.122 inwoners meegedaan aan het onderzoek. In de regio Midden-Limburg gaat het in totaal om 17.808 ingevulde enquêtes. Alle verzamelde gegevens zijn door de onderzoeksbureaus verwerkt in een regionale rapportage, een gemeentelijke rapportage en samenvattende factsheets per kern. Met name de factsheets geven in een oogopslag een beeld van de bestaande woningvoorraad, de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen, hun verhuisgeneigdheid en specifieke woonwensen.

>> regionale rapportage, een gemeentelijke rapportage en samenvattende factsheets per kern

Aan de slag

Met behulp van de uitkomsten van het woningmarktonderzoek gaan de gemeenten aan de slag om het woonbeleid te actualiseren, zodat beter kan worden ingespeeld op de woonwensen van inwoners. Naar verwachting wordt het geactualiseerde woonbeleid in Leudal medio 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

Mocht u vragen hebben over de uitkomsten van het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Wuts van de gemeente Leudal (0475) 85 90 00.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.