Noodzaak of wens voor parkeerschijfzone Roggel

Lees voor
Dit item is verlopen op 14-12-2018.

De ondernemersvereniging in Roggel heeft de gemeente in 2013 gevraagd naar de mogelijkheden voor het instellen van een parkeerschijfzone, ‘blauwe zone’, op een gedeelte van de Dorpstraat en Burgemeester Gubbelsstraat in Roggel. In 2017 is het verzoek voor de parkeerschijfzone opnieuw opgepakt.

Gestart is met een overleg met een afvaardiging van de ondernemers en een overleg met een afvaardiging van bewoners. Tijdens deze overleggen hebben alle partijen hun wensen kunnen toelichten.

Ondernemers wensen op een deel van de Dorpstraat / Burgemeester Gubbelsstraat een parkeerschijfzone, waarbij een deel van de parkeerplaatsen wordt voorzien van een blauwe streep met een maximale parkeerduur van 2 uur. Dit zodat deze parkeerplaatsen vrij blijven voor bezoekers en niet bezet worden door langparkeerders. Aanvullend deed de ondernemersvereniging een zelfde verzoek voor een aantal parkeerplaatsen op de Markt. Bewoners van de Burgemeester Gubbelsstraat willen in de directe omgeving van hun woning kunnen parkeren. Omdat op het parkeerterrein aan de achterzijde van de appartementen wordt geladen en gelost, zijn in de ochtend een deel van de parkeerplaatsen niet bereikbaar of te verlaten. Daarnaast gebruiken andere langparkeerders dit parkeerterrein ook, waardoor een deel van de parkeerplaatsen niet door bewoners gebruikt kunnen worden.

Gemeente

De gemeente heeft aangegeven te starten met een parkeeronderzoek om inzicht te krijgen wat de parkeerduur, -druk en –motieven zijn. Het parkeeronderzoek is uitgevoerd in een reguliere week in maart, op een donderdag en zaterdag. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er in het centrum van Roggel voldoende parkeergelegenheid is om te voldoen aan de parkeerbehoefte. Daarnaast blijkt dat de beoogde blauwe zone hoofdzakelijk wordt gebruikt door bezoekers en de parkeerduur dus relatief kort is. Er waren maar weinig langparkeerders.

Noodzaak of wens

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek en de verschillende belangen is het de vraag of het instellen van een parkeerschijfzone noodzakelijk of wenselijk is. De gemeente kan niet meewerken aan het uitvoeren van een maatregel waarvan de noodzaak, naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek, niet is aan te tonen en waarvoor onvoldoende draagvlak in de omgeving is. Dat maakt dat het College van B&W het besluit heeft genomen om geen parkeerschijfzone met gedeeltelijke parkeerduurbeperking in het centrum van Roggel in te stellen.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.