Inzameling huisvuil Kelpen-Oler vanaf 2019 op woensdag

Lees voor

In Kelpen-Oler werd het huisvuil tot nu toe op deels op dinsdag en deels op woensdag ingezameld. Vanaf 1 januari 2019 wordt het restafval en GFT echter in de gehele kern Kelpen-Oler op woensdag ingezameld.

Zet uw container om 7.30 uur buiten!

Vanwege aangepaste routes, maar ook vanwege weersomstandigheden, kan het voorkomen dat RD Maasland op een ander tijdstip door de straat rijdt dan u gewend bent. Daarom adviseren we u uw containers op de inzameldag uiterlijk om 7.30 uur aan de weg te plaatsen. Dan weet u zeker dat hij die dag wordt leeggemaakt.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.