Inspraak op de conceptverordening jeugdhulp gemeente Leudal 2018

Lees voor

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Tegelijkertijd is in de gemeente Leudal de Verordening jeugdhulp gemeente Leudal 2015 ingegaan. Nieuwe inzichten, toevoegingen aan de wet en jurisprudentie maken het nodig dat deze verordening wordt aangepast. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal op 25 juli 2017 de conceptverordening jeugdhulp gemeente Leudal 2018 vastgesteld.

We waarderen de mening van de inwoners van onze gemeente en daarom bieden we u de mogelijkheid te reageren op de conceptverordening. Tot 26 september 2017 ligt dit concept ter inzage. Wij nodigen u bij deze uit dit concept te beoordelen en ons te informeren over uw reactie. U kunt de conceptverordening jeugdhulp gemeente Leudal 2018 raadplegen bij de receptie van het gemeentehuis te Heythuysen. Na de inspraakperiode zal de verordening jeugdhulp gemeente Leudal 2018 in november 2017 door de Raad worden vastgesteld.

Wilt u reageren op de conceptverordening? Dan kunt u een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. mevrouw Chantal Timmermans, Leudalplein 1, 6039 HE Heythuysen of een e-mail sturen naar: c.timmermans@leudal.nl . Uw reactie moet uiterlijk 26 september 2017 bij de gemeente binnen zijn.

De ingediende zienswijzen worden verzameld en bij de besluitvorming door de gemeenteraden meegewogen.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.