Inloopavonden “Reconstructie Esdoornlaan en Nunhemseweg in Haelen”

Lees voor
Dit item is verlopen op 05-05-2017.

Hierbij nodigen wij u uit voor de inloopavonden voor het project “Reconstructie Esdoornlaan” op woensdag 3 mei 2017 vanaf 19:00 uur tot ca. 20:30 uur en voor het project “Reconstructie Nunhemseweg” op donderdag 11 mei 2017 vanaf 19:00 uur tot ca. 21:00 uur.

Beide avonden worden gehouden in Trefcentrum Aldengoor”, Kasteellaan 7a te Haelen.

Aanleiding

De aanleiding is niet alleen de schades aan het wegdek, parkeerstroken en trottoirs, maar ook de opgave die de gemeente heeft om riooloverstorten tijdens hevige regenval terug te dringen en beter bestand te zijn tegen de klimaatverandering.

Wat gaan we doen

Om het riool te ontlasten gaan we het regenwater op het openbaar gebied afkoppelen van het bestaand riool. Het regenwater wordt in de nieuwe situatie afgevoerd naar nieuw aan te leggen infiltratievoorzieningen. Door het regenwater af te koppelen wordt het rioolstelsel in de straat en in de aanliggende straten ontlast. Hierdoor zal het rioolstelsel minder vervuild water en/of minder vaak overstorten naar het oppervlakte water. Dit is uiteraard beter voor het milieu. Meer informatie over hoe u zelf uw regenwater kunt afkoppelen en de projecten waar omliggende Midden-Limburgse gemeenten mee bezig zijn kunt u vinden op de website www.waterklaar.nl.

Op dit moment heeft de gemeente ook een stimuleringsregeling vastgesteld om hemelwater af te koppelen van de riolering. Als u op uw eigen perceel hemelwater van uw dak opvangt en ter plekke hergebruikt of infiltreert in de bodem, dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van € 9,- per afgekoppelde vierkante meter. Meer informatie leest u in het product Subsidie afkoppelen hemelwater. U kunt hier ook uw subsidieaanvraag online indienen.

Planning

De uitvoering van beide projecten starten medio september en worden voor de jaarwisseling afgerond afgerond. Voorafgaande aan de daadwerkelijke reconstructie voeren de Watermaatschappij Limburg en Enexis werkzaamheden uit aan hun leidingnet.

Informatie

Tijdens de inloopavonden kunnen aanwonenden en belanghebbenden kennis nemen van alle beschikbare informatie over het project. Medewerkers van de gemeente Leudal zijn aanwezig om uw algemene- en specifieke vragen  te beantwoorden. Uiteraard zijn ook alle overige geïnteresseerden welkom op deze inloopavond.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Leudal, de heer John Janssen, eenheid Dienstverlening, telefoonnummer 0475 - 85 90 00.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.