Goede bedrijfsvoering luchtwasser loont!

Lees voor

Naar aanleiding van geurklachten afkomstig van agrarische bedrijven met luchtwassers is door de Provincie Limburg en de RUD Limburg Noord een pilot project uitgevoerd.

Hierbij zijn in de gemeente Nederweert 15 bedrijven onaangekondigd bezocht. Het doel van de controles was er primair op gericht om het naleefgedrag van de regelgeving rondom luchtwassers te verbeteren.

Uit deze controles is gebleken dat 40% van de bezochte ondernemers de regels omtrent het gebruik van luchtwassers onvoldoende naleefde. De meeste overtredingen waren licht van aard en hadden betrekking op gedragsvoorschriften. Uit hercontroles is inmiddels gebleken dat alle overtredingen zijn opgeheven.

De conclusie van de pilot was dat de overtredingen in hoofdzaak werden veroorzaakt door onvoldoende kennis van de werking en onderhoud van de luchtwassers. Hieraan zal de komende tijd in de tweede fase van dit project meer aandacht worden besteed.

Hoe verder?

Om de kennis en betrokkenheid te verbeteren zal als vast onderdeel van toekomstige milieucontroles extra aandacht worden besteed aan de werking en het onderhoud van de luchtwasser. Agrarische bedrijven waar een luchtwasser aanwezig is, zullen hierover een brief, inclusief flyer met belangrijke informatie over luchtwassers, ontvangen.

Win-Win

Door een goede bedrijfsvoering van de luchtwasser wordt het milieu niet onnodig belast. Tevens betekent dit voor de ondernemer een aanzienlijke beperking van de kostenpost. Hierdoor kunnen onder andere veel onnodige reparaties worden voorkomen en wordt het stroomverbruik zo laag mogelijk gehouden. Daarnaast wordt de overlast voor omwonenden beperkt.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.