Gemeente actualiseert uitvoeringsbeleid evenementen en geluidsbeleid

Lees voor

Evenementen in de gemeente Leudal leveren een positieve bijdrage aan het culturele en sociaal-maatschappelijke leven, maar kaders zijn nodig om alles in goede banen te leiden. Om deze reden is het uitvoeringsbeleid rondom evenementen geactualiseerd en een nieuw geluidsbeleid geformuleerd.

Evenementen en geluid

In het geactualiseerde uitvoeringsbeleid rondom evenementen staan de kaders beschreven zodat het voor de aanvragers van vergunningen, organisatoren, ambtenaren en bestuurders duidelijk is wat wel en niet kan en mag. Wat de betrokkenen van elkaar mogen verwachten en welke procedures gevolgd worden en hoe deze er uit zien. In het geluidsbeleid voor evenementen in feesttenten en in de openlucht, dat is opgenomen in het Uitvoeringsbeleid evenementen,  staat beschreven aan welke geluidsnormen en eindtijden moet worden voldaan.

Geluidsnormen voor evenementen in feesttenten en in de openlucht

Het geluidsniveau voor versterkte muziek van de geluidsbronnen mag volgens een vaste norm tot de eindtijd van het evenement niet meer bedragen dan: 85 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT ) en 99 dB(C) vanwege bastonen; 102 dB(A) voor het maximaal geluidsniveau (LAmax). Er wordt geen gevelreflectiecorrectie toegepast en er wordt geen straffactor voor muziekgeluid gehanteerd. Bij klachten wordt er gemeten op de gevel van een geluidsgevoelige ruimte van de klager. Ná de vastgestelde eindtijd van het evenement gelden de geluidsnormen zoals die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. Deze normen zijn strenger.

Gewijzigde eindtijden voor evenementen in feesttenten en in de openlucht

De eindtijden voor het evenement en de eindtijd van geluid worden als volgt:

Feesttenten en in de openlucht

Eindtijd evenement

Eindtijd geluid

Feesttent, openlucht op vrijdag en zaterdag

02:00 uur

01:30 uur

Feesttent, openlucht op zondag tot en met donderdag

01:00 uur  (was 02:00 uur)

24:00 uur  (was 01:30 uur)

Feesttent, openlucht op

Oudejaarsavond

02:00 uur

01:30 uur

Feesttent, openlucht op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag met de carnaval

02:00 uur

01:30 uur

Feesttent, openlucht  op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag met de kermis

02:00 uur

01:30 uur

Feesttent, openlucht op zondag, maandag, dinsdag, woensdag of donderdag wanneer dit een landelijke feestdag is of daarop een landelijke feestdag volgt

02:00 uur

01:30 uur

Vragen rondom het uitvoeringsbeleid

Het uitvoeringsbeleid is terug te vinden op:www.overheid.nl onder lokale wet- en regelgeving. Mochten er vragen, opmerkingen en tips zijn over het uitvoeringsbeleid evenementen dan kunnen deze telefonisch, schriftelijk en ook per e-mail worden doorgegeven op info@leudal.nl.  

Vragen en/of klachten rondom een evenement

De evenementenorganisator moet omwonenden van de locatie waar het evenement gaat plaatsvinden informeren. Dit binnen een straal van ca. 100 meter, afhankelijk van het soort evenement. De organisator stelt omwonenden per brief op de hoogte van:

  • het mobiele telefoonnummer van de organisator;
  • de soort muziek die ten gehore wordt gebracht;
  • het maximale geluidsniveau;
  • de begin- en eindtijden van het evenement;
  • het telefoonnummer van de RUD-LN.

Als omwonende kunt u bij vragen en/of klachten contact opnemen met de organisator.

Wanneer de organisator/organisatie het geluidsniveau niet aanpast kunt u contact opnemen met de RUD-LN.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.