Geen vergunning voor Zonneweide Heythuysen

Lees voor

Het College van B&W heeft besloten geen vergunning te verlenen voor Arbor om een zonneweide aan te leggen rondom het voormalig K.I. Station Aan het Broek te Heythuysen. Veertig hectare grond van het voormalig K.I. Station zou voorzien worden van op de grond liggende zonnepanelen, die uiteindelijk 15.000 huishoudens van stroom moesten voorzien.

Het College van B&W heeft een extra juridische toets laten uitvoeren naar de vergunningverlening voor de zonneweide. Naar aanleiding van de uitkomst van deze juridische toets heeft het College van B&W besloten om geen vergunning aan Arbor te verlenen om een zonneweide aan te leggen.

Terrein K.I. Station

Op het voormalig K.I. terrein is tien jaar geleden het plan ontwikkeld voor de aanleg van een golfbaan, inclusief hotel. De grond heeft toen de bestemming recreatie gekregen. Dit is om verschillende redenen niet van de grond gekomen. In het voorjaar van 2018 meldde de eigenaar van de grond zich bij de gemeente met het verzoek de grond te gebruiken voor een zonneweide. Het zou hierbij gaan om circa 40 hectare waar zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. In totaal zijn dit ongeveer 80 voetbalvelden.

We zeggen ja tegen duurzame initiatieven

Wethouder Piet Verlinden: “Tegen het plan om tien jaar geleden een golfterrein te ontwikkelen is door omwonenden bezwaar gemaakt. De huidige plannen om een zonneweide aan te leggen roept eveneens weerstand op. Ik begrijp dit heel goed, maar we staan echt voor enorme uitdagingen en de tijd is nu rijp om ons daar bewust van te worden. Denk hierbij aan onze economie, de krimp en het klimaatbeleid dat op ons afkomt. Allemaal uitdagingen, die vragen om keuzes waarbij we met elkaars belangen rekening moeten houden, maar ook de noodzaak niet uit het oog mogen verliezen. Dat er nu geen vergunning wordt verleend, wil niet zeggen dat er nooit meer een duurzaam initiatief komt om op het K.I. terrein. Of op een andere plek in de gemeente. Er komt een moment dat een toekomst zonder duurzame oplossingen ondenkbaar is.”

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.