Elektrisch rijden. Nieuwe openbare laadpalen in Leudal.

Lees voor

Voor de gemeente Leudal is het bereiken van een duurzame samenleving een belangrijk aspect in haar beleid. Het stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s is daar een goed voorbeeld van. Daarvoor is het van belang dat in Leudal (openbare) laadpalen aanwezig zijn.

Leudal doet mee aan het project ‘Slim Laden’. Dit is een initiatief van de provincie Noord-Brabant.

Een aantal Limburgse gemeenten hebben zich, samen met de provincie Limburg daarbij aangesloten.

Het project ‘Slim Laden’ heeft geresulteerd in de aanbesteding en gunning van een concessie voor het plaatsen en exploiteren van laadpalen in Noord-Brabant en Limburg. De combinatie NUON Heijmans heeft de opdracht voor het uitvoeren van deze concessie verworven.

In de periode 2017-2019 worden in Brabant en Limburg 1240 nieuwe laadpalen geplaatst.

De gemeente heeft in het ‘Slim laden’ project de mogelijkheid om een beperkt aantal laadpalen te realiseren. Die laadpalen dragen er aan bij dat de basis, voor een op termijn dekkend netwerk van openbare laadpalen in Nederland, op orde komt.

De gemeente heeft, rekening houdend met een aantal criteria die zijn gesteld voor een kansrijke exploitatie van de laadpalen, een aantal locaties voorgesteld.

Vooralsnog gaat het over de volgende locaties:

  • Roggel, Beeklaan, parkeerplaats t.o. ingang Pietersplein
  • Baexem, Mgr. Kierkelsplein, t.o. huisnummers 3 en 5.
  • Neer, Kerkplein, t.o. huisnummers 17b t/m g.

De mogelijkheid bestaat dat naast deze locaties nog een of twee plekken in aanmerking kunnen komen.

Voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor elektrisch laden is een verkeersbesluit nodig. Deze besluiten worden binnenkort voor elke afzonderlijke locatie door de gemeente voorbereid en bekendgemaakt. Belanghebbenden hebben na publicatie van het besluit gedurende 6 weken de gelegenheid om bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar te maken tegen een besluit.

De laadpalen worden niet eerder geplaatst dan dat het verkeersbesluit onherroepelijk is.

Hoe kunt u zelf een laadpunt aanvragen?

Als u een elektrische auto hebt en geen eigen terrein voor een laadpunt, dan kunt u een verzoek voor een nieuw openbaar laadpunt indienen. Dit kunt u rechtstreeks bij Nuon doen via het invullen van een digitaal aanvraagformulier.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.