Nieuws

Lees voor
 • Verlengde deelname enquête over woonwensen

  (23-02-2018)

  Alle gemeenten in Midden-Limburg houden momenteel een onderzoek naar de woonwensen van hun inwoners. Via een internetenquête kunnen bewoners aangeven wat zij belangrijk vinden aan hun woning en in hun woonomgeving, of zij verhuisplannen hebben en wat voor woning zij in dat geval wensen. Met behulp van de resultaten wordt het woonbeleid geactualiseerd, zodat beter kan worden ingespeeld op de woonwensen. De gemeenten worden bij dit onderzoek ondersteund door onderzoeksbureaus Etil en Companen.

 • Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met kofferbakmarkten in Heythuysen

  (23-02-2018)

  In Heythuysen vindt op de laatste zondag van de maand (vanaf maart tot en met oktober) een kofferbakmarkt plaats. Hiervoor zal op een gedeelte van de weg Aan de Watermolen in Heythuysen een tijdelijk parkeerverbod worden ingesteld en een eenrichtingsweg. Deze weg zal dan vanaf de N279 toegankelijk zijn en vanaf de Busschopsweg gesloten worden.

 • Inloopbijeenkomst windpark Heibloem op zondag 4 maart

  (23-02-2018)

  Op zondag 4 maart 2 organiseert coöperatie Zuidenwind van 11.00 – 13.30 uur een inloopbijeenkomst met uitleg over de aanleg van windpark Heibloem. Deze bijeenkomst vindt plaats in Gemeenschapshuis De Klokkestoel, Sint Isidoorstraat 15 in Heibloem. Belangstellenden zijn van harte welkom om meer te weten te komen over dit nieuwe windpark, dat is gepland in het verlengde van windpark Neer aan de Boerderijweg in Neer/Heibloem.

 • Reflectionday. Zien en gezien worden in het verkeer

  (22-02-2018)

  Woooow goed gezien en geflitst! Dat geldt zeker voor Rikke Mennen en Daan van Heel van basisschool De Zjwiek in Roggel, en voor Zoé Hasselbarth van de St. Antoniusschool in Buggenum. Zij zijn de Leudalse winnaars van Reflectionday.

 • Dak Gemeentehuis Leudal beschikbaar voor zonnepanelen van burgers

  (22-02-2018)

  In februari is het startsein gegeven van de ontwikkeling van een collectieve zonnestroom installatie op het dak van het gemeentehuis in Heythuysen. volgens de “regeling verlaagd tarief “ of  ook wel “postcoderoos”.

 • Raadgevend referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  (21-02-2018)

  Op 21 maart 2018 wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.
 • Drugsafval gedumpt Beekkant in Baexem

  (20-02-2018)

  Op 15 februari 2018 trof de politie op Beekkant in Baexem een hoeveelheid afval en chemicaliën aan die gebruikt worden bij de productie van synthetische harddrugs. De maatschappelijke kosten voor de gemeente voor het opruimen van het afval loopt in de duizenden euro’s.

 • Leudal erkend als mantelzorgvriendelijke organisatie!

  (19-02-2018)

  Op 8 januari 2018 hebben wij als gemeente van de Stichting Werk & Mantelzorg de (landelijke) erkenning gekregen als mantelzorgvriendelijke organisatie. Een erkenning waar we trots op zijn!

 • Gemeenteraadsverkiezing en het Landelijk Referendum 2018

  (19-02-2018)

  Stemmen bij volmacht
  De burgemeester van Leudal maakt bekend dat het bij de gemeenteraadsverkiezing en het referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

 • Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen

  (19-02-2018)

  De commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen vergaderen op respectievelijk maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 februari 2018 om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal. Iemand die wenst in te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel. (0475) 85 90 00 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl.

 • Gemeenten bouwen samen aan preventie

  (19-02-2018)
  Samen bouwen aan preventie

  1 februari jl. kwamen leidinggevenden van diverse maatschappelijke organisaties  en de verantwoordelijk wethouders van Weert, Nederweert en Leudal samen in de Bombardon in Heythuysen. Het doel van de bijeenkomst was het voorbereiden van een nieuw integraal preventieplan.

 • BsGW verstuurt belastingaanslagen 2018

  (19-02-2018)

  Burgers en bedrijven die bij MijnOverheid zijn aangemeld ontvangen woensdag 21 februari de digitale aanslag gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen 2018. Vanaf dinsdag 27 februari worden de aanslagen per post bezorgd. Er worden in totaal ongeveer 540.000 aanslagen bezorgd in de gemeenten die bij de belastingsamenwerking BsGW in Limburg zijn aangesloten.

 • Centraal stembureau: Kandidatenlijsten verkiezing

  (10-02-2018)

  Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Leudal. De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Leudal; gelet op artikel I 17 van de Kieswet; maakt bekend dat voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd:

 • Ter inzagelegging proces-verbaal I4

  (10-02-2018)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing van de raad van de gemeente Leudal maakt, volgens de voorschriften van het kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over:

 • DNA-verwantschapsonderzoek Nicky Verstappen

  (08-02-2018)

  Vanaf 24 februari vindt er in Limburg een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek plaats in de zaak Nicky Verstappen. U heeft hier vast al iets van vernomen via de media.

  Het DNA-verwantschapsonderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Politie en OM. Meer informatie over dit onderzoek en antwoorden op ‘veel gestelde vragen’ vindt u op de website van de politie en op de Facebookpagina 'Onderzoek Nicky Verstappen'

 • Zwerfvuilactie Leudal Schoon aan de Maas 2018

  (08-02-2018)

  Zaterdag 24 maart 2018 tot zaterdag 21 april 208 is de zwerfafvalactie ‘Leudal Schoon aan de Maas 2018’. Verenigingen, scholen, buurtgenoten help allemaal mee om je dorpskern, de wijk, een stuk natuurgebied, een kilometer Maasoever schoon te maken en verdien hiermee € 200—voor uw vereniging of stichting.

 • “Eeuwige vrijgezel Leudal” is een groot succes

  (08-02-2018)

  Wie kent het beeld niet, die trouwe trotste boom daar midden in het weiland. Weer, wind, regen en de brandende zon, hij overleeft heel veel … helaas niet alles. Bliksem, stormschade en menselijk ingrijpen heeft tot gevolg dat deze landschaps-reuzen langzaam verdwijnen uit het Limburgse landschap. Het aantal solitaire bomen in Limburg wordt snel minder.

 • Ter inzagelegging kandidatenlijsten

  (06-02-2018)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Leudal maakt bekend, dat de ingeleverde en door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten voor deze verkiezing, evenals het proces-verbaal I 1 op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder vanaf 7 februari 2018 ter inzage worden gelegd.

 • Stemmen met een kiezerspas (referendum)

  (05-02-2018)

  De burgemeester van Leudal maakt bekend dat het bij het referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan zijn stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

 • Bomensnoei gemeente Leudal in de winterperiode

  (05-02-2018)

  Gemeente Leudal heeft ruim 33.000 bomen in de openbare ruimte. We hebben dan ook een zorgplicht ten aanzien van onze bomen. Gezien de forse stormen van januari is het belangrijk dat er controles en goed onderhoud plaatsvindt.

 • Verkiezingsreclame gemeenteraad 2018

  (01-02-2018)

  Het maken van verkiezingsreclame kan op de volgende manieren in de gemeente Leudal:

  • inleveren van verkiezingsaffiches voor aanplakking op de gemeentelijke aanplakborden;
  • het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden;
  • plaatsen van grote verkiezingsborden.
 • Nieuwe huwelijksvermogensregels: minder delen als basis

  (12-12-2017)

  Hebt u trouwplannen of plannen om uw partnerschap te registreren? Dan moet u er rekening mee houden dat per 1 januari 2018 de huwelijksvermogensregels veranderen. Trouwt u na deze datum zonder huwelijkse voorwaarden en besluit u op termijn te gaan scheiden? Dan hoeft u minder te delen met uw partner.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.