Nieuws

Lees voor
 • Agenda commissies Sociaal, Fysiek en Bestuur en Middelen

  (15-11-2018)

  De commissies sociaal, fysiek  en bestuur en middelen vergaderen op resp. maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 november 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Leudal.

 • Overlast van wilde zwijnen in Leudal

  (14-11-2018)

  In Midden- en Zuid-Limburg is de populatie wilde zwijnen zo gegroeid dat de overlast die hiermee wordt veroorzaakt sterk toeneemt. Ook in Leudal ondervindt men in toenemende mate last van wilde zwijnen. Vooral aan de westkant van onze gemeente richten de zwijnen schade aan landbouwgewassen aan en doorploegen ze grasvelden. Doordat wilde zwijnen met name ‘s avonds en ‘s nachts actief zijn vormen ze ook een gevaar voor het verkeer.

 • Denk mee bij zoektocht naar opvolger burgemeester A. Verhoeven

  (14-11-2018)

  Op 1 september 2019 loopt de ambtstermijn van burgemeester de heer A. Verhoeven af. Hij heeft te kennen gegeven geen nieuwe ambtstermijn meer te willen aangaan. De gemeente Leudal gaat daarom in 2019, in samenspraak met de gouverneur van Limburg, de heer T. Bovens, op zoek naar een nieuwe burgemeester.

 • Koninklijke onderscheiding voor de heer Wim Beckers uit Horn

  (12-11-2018)

  Op zaterdag 10 november 2018 is aan de heer W.H.H. Beckers, woonachtig in Horn, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal.

 • Weigering vergunning zonneweide houdt stand

  (09-11-2018)

  De voorzieningenrechter van de rechtbank heeft geoordeeld dat er geen aanleiding is een voorlopige voorziening te treffen. Dit betekent dat er niet alsnog een omgevings-vergunning wordt verleend voor de zonneweide. Deze uitspraak deed de rechtbank van Roermond naar aanleiding van de weigering van het College op dinsdag 6 november om een vergunning te verlenen aan Arbor voor de aanleg van de zonneweide.

 • College Leudal blijft bij besluit weigering vergunning zonneweide

  (07-11-2018)

  De voorzieningenrechter oordeelde op 31 oktober 2018 dat de afweging van de belangen over de vraag of de locatie geschikt is voor de aanleg van een zonneweide in juridische zin niet meer aan de orde is. Het college van B&W heeft daardoor een nieuwe afweging moeten maken, passend binnen de kaders van de voorzieningenrechter.

 • Leudal stopt met waarschuwen - Bestrijding ondermijnende criminaliteit

  (07-11-2018)

  Leudal gaat strenger optreden tegen ‘henneppanden’. Er worden geen ‘waarschuwingen' meer gegeven wanneer hennep of andere drugs wordt aangetroffen. In deze gevallen wordt een pand direct gesloten.

 • Uitkomsten woningmarktonderzoek 2018

  (24-10-2018)

  De gemeente Leudal vindt het belangrijk dat  iedereen prettig kan wonen en dat mensen bij verhuisplannen hun gewenste woning vinden. Daarom werd begin 2018 in de Midden-Limburgse gemeenten een onderzoek gedaan naar de woonwensen van hun inwoners.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.