Nieuws

Lees voor
 • Uitbreiding samenwerking businesspost en gemeente Leudal

  (16-11-2017)

  Met ingang van 1 Augustus hebben de Gemeente Leudal en Business Post hun samenwerking uitgebreid door de inrichting van een distributiepunt van Business Post bij het Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB) van de gemeente Leudal in Grathem. Vanuit Grathem wordt dagelijks de zakelijke post binnen de gemeente Leudal gesorteerd en bezorgd.

 • Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen

  (16-11-2017)

  De commissies sociaal, fysiek  en bestuur en middelen vergaderen op resp. maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 november om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal. Iemand die wenst in te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel. (0475) 85 90 00 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl. Een inspreker krijgt max. 5 minuten het woord. Om als burger over raadsvoorstellen in te spreken bestaat alleen in de commissievergaderingen de mogelijkheid en niet ook in de raadsvergaderingen.

 • Bedrijventerrein Windmolenbos Haelen opnieuw gekwalificeerd als veilig bedrijventerrein

  (16-11-2017)

  Op donderdag 16 november 2017 vond in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen de uitreiking plaats van het KVO Certificaat Basis Samenwerken. Gelijktijdig werd tussen de gemeente Leudal, de politie, de brandweer en de Bedrijvenvereniging Windmolenbos hiertoe een convenant ondertekend.

 • Uitslag Ballonnenwedstrijd Kleurrijk Leudal Festijn

  (15-11-2017)
  Logo 10 jaar Leudal

  Tijdens het prachtig zonnige Kleurrijk Leudal Festijn was er ook een ballonnenwedstrijd. In de ochtend vlogen de ballonnen minder snel door het mistige weer. In de middag was het helemaal zonnig en de ballonnen vlogen snel naar een mooie hoogte. De afgelopen 2 maanden kwamen er 40 kaartjes terug.

 • Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de intocht van Sinterklaas in Neer

  (14-11-2017)

  Op zondag 19 november 2017 vindt in Neer de intocht van Sinterklaas plaats. Hierdoor zullen de wegen het Eiland en Spuitjes, tussen de Bergerstraat en het Eiland, tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. De afsluiting vindt plaats van 16:00 tot 17:00 uur.

 • 20 november netwerkavond Iedereen Kan Sporten (IKS)

  (09-11-2017)

  Gemeente Leudal maakt zich samen met andere Midden-Limburgse gemeenten sterk om de gehandicaptensport een prominente plaats te geven in de regio Midden-Limburg. Daarom organiseert Synthese samen met Iedereen Kan Sporten (IKS) op 20 november 2017 een netwerkavond voor sportverenigingen, zorginstellingen, speciaal onderwijs en andere betrokken organisaties. Klik hier voor meer informatie.

 • Meevoeren van wapens in (oefen)optochten door schutterijen en gilden

  (02-11-2017)

  Formeel moet een schutterij en gilde iedere keer dat ze op pad gaat voor een (oefen)optocht toestemming van de burgemeester krijgen om exercitiewapens bij zich te mogen dragen. Burgemeester Verhoeven  heeft een algemene “verklaring van geen bedenkingen” opgesteld voor (oefen)optochten en andere gelegenheden waarbij schutterijen en gilden betrokken zijn in de gemeente Leudal.

 • Energiezuinig en milieuvriendelijk verwarmen met een warmtepomp

  (31-10-2017)

  Is uw CV-ketel bijna aan vervanging toe, dan is het verstandig om over te gaan op een warmtepompsysteem. Een warmtepomp zorgt ervoor dat uw huis op een milieuvriendelijke en energiezuinige manier van warmte wordt voorzien voor de verwarming en warm tapwater. Investeren in een warmtepomp is niet alleen milieuvriendelijk, maar financieel ook erg aantrekkelijk omdat er een subsidieregeling beschikbaar is (ISDE subsidieregeling). Daarbij bespaart u flink op uw maandelijkse energielasten.

 • Cliëntbeleving Wmo in Leudal hoger dan vergelijkbare gemeenten

  (27-10-2017)

  De gemeente Leudal heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de tevredenheid van inwoners die hulp in het kader van de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) ontvangen. Uit het onderzoek blijkt dat men overwegend positief is over de hulp die ze ontvangen: ruim 85% van de ondervraagden vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed. De zorg die ze ontvangen past goed bij hun hulpvraag. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de hulp bij het huishouden onderzocht. Daar scoort de gemeente Leudal met een gemiddelde kwaliteitsscore van 7,6 ruim voldoende.

 • Informatieavonden “reconstructie Leeuwenbekstraat, Fresiastraat en Geraniumstraat te Ittervoort”

  (23-10-2017)

  Voor het project  “Onderhoud Leeuwenbekstraat, Fresiastraat en Geraniumstraat te Ittervoort” worden er twee informatieavonden voor de aanwonenden en belanghebbenden gehouden

  • De “haalsessie” vindt plaats op woensdag 1 november 2017 vanaf 19:00 uur tot 21:00 uur.
  • De “brengsessie” vindt plaats op woensdag 29 november 2017 vanaf 19:00 uur tot 21:00 uur.

  Beide avonden worden gehouden in gemeenschapshuis Cultureel Centrum De Mortel, Leliestraat 2, in Ittervoort.

 • Aanmelding kampioenen en bijzondere prestaties 2017

  (18-10-2017)

  Als gemeente zijn we trots op onze (sport) kampioenen en op de mensen die op een of andere manier in 2017 een bijzondere prestatie hebben geleverd. Het gemeentebestuur wil hier graag aandacht aan besteden door deze mensen tijdens de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2018 te huldigen.

 • Resultaten milieueffectanalyse bedrijventerrein Zevenellen bekend

  (18-10-2017)

  Op 17 oktober 2017 hield de gemeente Leudal een informatiebijeenkomst over de milieueffectanalyse (MEA) die voor bedrijventerrein Zevenellen is uitgevoerd. In gemeenschapshuis de Roffert in Buggenum zijn de resultaten van dit onderzoek met omwonenden, grondeigenaren, ondernemers, politici en belanghebbenden gedeeld en toegelicht.

 • Inspraakversie Verordening maatschappelijke ondersteuning

  (13-09-2017)

  Tussen 19 juli en 30 augustus kon u als inwoner van de gemeente Leudal uw inspraak aanleveren voor de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leudal 2018. Inmiddels wordt er hard gewerkt om de inspraak uit Leudal, Nederweert en Weert te verwerken om zo te komen tot een verordening die het beste de wensen van onze inwoners vertegenwoordigd. De versie die ter inspraak heeft gelegen treft u als bijlage bij dit bericht.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.