Nieuws

Lees voor
 • Roermond On Stage

  (21-01-2019)

  De jaarlijkse kennismaking tussen vmbo-leerlingen en het beroepsleven uit Midden-Limburg, Roermond On Stage, komt er weer aan. Op dinsdag 26 februari 2019 vindt het beroepenfeest tussen vmbo-leerlingen en het beroepsleven uit Midden-Limburg plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw bedrijf presenteren aan uw toekomstige medewerkers. 

 • Profielschets nieuwe burgemeester Leudal bekend

  (18-01-2019)

  Op dinsdag 8 januari 2019 stelde de gemeenteraad de profielschets voor de nieuwe burgemeester definitief vast. Voorzitter Ria Teluij overhandigde de profielschets aan de commissaris van de Koning, de heer Theo Bovens.

 • Praat mee over hoogwaardige snelle fietsroutes tussen Leudal en Roermond

  (18-01-2019)

  De gemeenten Leudal en Roermond onderzoeken samen met de provincie Limburg de haalbaarheid van een westelijke fietsverbinding tussen Leudal en het station in Roermond en een oostelijke fietsverbinding vanaf het station in Roermond via het IJzeren Rijn tracé richting Roerstreek. Vooral voor de westelijke route zijn meerdere mogelijkheden.

 • Startersevent 'Ondernemen doe je samen'

  (17-01-2019)

  Een eigen bedrijf starten is niet altijd even makkelijk. Naast passie en doorzettingsvermogen is een goede voorbereiding één van de pijlers van succesvol ondernemerschap. Het afgelopen jaar had het StartersCentrum Limburg met het Startersevent in Limburg haar eerste lustrum.

 • Brochure Windpark - een andere wind

  (17-01-2019)

  "Leudal is de meest ervaren gemeente als het gaat om een windmolenpark. Robert Wilms, medewerker duurzame ontwikkeling: “In Leudal staat het enige en meteen grootste park van Limburg met vijf windmolens.

 • Agenda commissies Sociaal, Fysiek en Bestuur en middelen

  (16-01-2019)

  De commissies sociaal en fysiek vergaderen op respectievelijk maandag 21 en dinsdag 22 januari 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Leudal. De geplande vergadering van de commissie bestuur en middelen van woensdag 23 januari gaat niet door.

 • Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon en gemeente Leudal willen een onderwijs-zorgvoorziening in Haelen

  (16-01-2019)

  De Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon heeft op 31 oktober 2018 verzocht om instemming met het realiseren van een nevenvestiging van de Maaskei op de locatie van medisch kinderdagverblijf “De Heisterkes”, Speckerweg 5 in Haelen. De Stichting wenst een onderwijs-zorgvoorziening te realiseren voor kinderen met ernstige beperkingen uit de gehele regio Midden-Limburg. Een (interne) verbouwing met beperkte uitbreiding is hiervoor wenselijk. Door de combinatie van zorg en onderwijs is het voor deze kinderen mogelijk om onderwijs op maat te volgen.

 • Leudal is economisch vitaal en wil dat ook blijven

  (16-01-2019)

  Samen bouwen aan de toekomst! Dankzij krachtige sectoren zoals de agribusiness, maakindustrie en het toerisme liggen er kansen om de economie te versterken. Overheid, ondernemers en onderwijspartners hebben in een uniek interactief project gewerkt aan het ‘Economisch Profiel Leudal’.

 • Inloopavond geeft inzicht in toekomstplannen bedrijventerrein Zevenellen in Buggenum

  (16-01-2019)

  Op 10 januari 2018 vond in het gemeenschapshuis De Roffert in Buggenum een inloopavond plaats met als doel omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over de herontwikkeling van bedrijventerrein Zevenellen. Circa 55 geïnteresseerden maakte van de gelegenheid gebruik om meer te weten te komen over de voortgang en de ontwikkelingen op Zevenellen.

 • Verzoek Sikes Champignons B.V. voor vestiging Zevenellen

  (16-01-2019)

  Sikes Champignons B.V. heeft bij de gemeente een gesprek aangevraagd, om te praten over de mogelijkheid zich te vestigen op het bedrijventerrein Zevenellen met een compostdrogerij en energiecentrale. Sikes Champignons B.V. is op dit moment gevestigd in Ysselsteyn.

 • Afleggen ondersteuningsverklaringen voor verkiezingen van het Waterschap en de Provinciale Staten

  (14-01-2019)

  Een ondersteuningsverklaring is een verklaring waarmee u een kandidatenlijst ondersteunt van een politieke partij/groepering. Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding)
 • Kandidaatstelling Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2019

  (14-01-2019)

  De burgemeester van Leudal maakt bekend:

  • dat op 4 februari 2019 de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de leden van de provinciale staten en de waterschappen plaatshebben.
  • dat de hiervoor benodigde formulieren tot en met de dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar zijn.
 • Goede bedrijfsvoering luchtwasser loont!

  (14-01-2019)

  Naar aanleiding van geurklachten afkomstig van agrarische bedrijven met luchtwassers is door de Provincie Limburg en de RUD Limburg Noord een pilot project uitgevoerd.

 • Versterkingsplannen drie dijktrajecten bekend

  (11-01-2019)

  Waterschap Limburg neemt besluit over drie voorkeursalternatieven dijkversterkingen.

 • Care+ en De Verbinding naar pand aan de Mariënschootstraat te Nunhem

  (11-01-2019)

  Het College van de gemeente Leudal heeft besloten dat Care+  en De verbinding zich mogen vestigen in het pand aan de Mariënschootstraat te Nunhem. Voor Care+ is dit in eerste instantie voor de periode van een jaar met een optie tot verlenging van maximum twee jaar.

 • Verkiezingsreclame

  (09-01-2019)

  Het maken van verkiezingsreclame voor de Provinciale Staten en de Waterschap verkiezingen kan op de volgende manieren in de gemeente Leudal:

 • Plannen grond voormalig discotheek Geelen in Haelen

  (09-01-2019)

  Discotheek Geelen in Haelen was ooit dé uitgaansgelegenheid in Haelen en omgeving. Velen hebben hier nog leuke jeugdherinneringen aan. Toch is het moment gekomen om deze oude discotheek te slopen.

 • Nieuwjaarstoespraak en Nieuwjaarsgedicht

  (09-01-2019)

  Tijdens de Nieuwjaarsreceptie heeft burgemeester Arno Verhoeven een toespraak gehouden. Tevens heeft Stadsdichter Frits Criens het traditionele Nieuwjaarsgedicht voorgedragen. Onderstaand kunt u de teksten nog eens op uw gemak nalezen.

 • Kampioenschappen over 2018

  (07-01-2019)

  Op donderdag 3 januari 2019 werden de kampioenen van de gemeente Leudal gehuldigd. Dit gebeurde aansluitend aan de Nieuwjaarsreceptie in De Bombardon in Heythuysen.

 • Theatervoorstelling over dementie “Dag Mama” is aftrap voor dementievriendelijk Leudal

  (03-01-2019)

  De veelgeprezen muziektheatervoorstelling “Dag Mama” komt naar Leudal. Op een bijzondere manier wordt u meegenomen in de wereld van dementie. José Driessens en Marjo Mulder hebben namens Dorpscoöperatie Hart voor Baexem het initiatief genomen en de gemeente Leudal weten te overtuigen om u deze prachtige voorstelling tegen een geringe vergoeding aan te bieden.

 • Vooraankondiging agenda raadsvergadering

  (03-01-2019)

  De bijzondere, openbare vergadering van de gemeenteraad van Leudal zal plaatsvinden op dinsdag 8 januari 2019, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van de gemeente Leudal, Leudalplein 1 in Heythuysen.

 • Gladheidsbestrijding

  (21-12-2018)

  De winter is weer begonnen. Voor de gemeente betekent dit dat we weer extra alert zijn op winterse omstandigheden die de situatie op de weg kunnen verslechteren. Om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden, wordt er op een groot aantal wegen gestrooid.

 • Inzameling huisvuil Kelpen-Oler vanaf 2019 op woensdag

  (19-12-2018)

  In Kelpen-Oler werd het huisvuil tot nu toe op deels op dinsdag en deels op woensdag ingezameld. Vanaf 1 januari 2019 wordt het restafval en GFT echter in de gehele kern Kelpen-Oler op woensdag ingezameld.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.