Nieuws

Lees voor
 • Tijdelijke verkeersmaatregel Neer

  (20-08-2017)

  Op zaterdag 2 september 2017 vindt in Neer een toertocht plaats voor oldtimer bromfietsen. Hierdoor zal een gedeelte van de Steeg, tussen de Winterstraat en de Baand, te Neer tijdelijk afgesloten te worden. De afsluiting zal plaats vinden op zaterdag 2 september 2017 vanaf 08:30 uur tot 11:00 uur en van 15:00 uur tot 17:00 uur. Tevens zal op een gedeelte van de Winterstraat een parkeerverbod worden ingesteld aan beide zijden van de weg.

 • Tijdelijke verkeersmaatregel buurtfeest Buggenum

  (20-08-2017)

  Op zaterdag 2 september 2017 vindt het buurtfeest plaats van de bewoners van de Arixweg in Buggenum. Hierdoor zal de Arixweg te Buggenum, tussen de Holstraat en de Groeneweg, tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. De afsluiting zal plaats vinden op zaterdag 2 september 2017 vanaf 14:00 uur tot 00:00 uur.

 • Tijdelijke verkeersmaatregel kermis Horn

  (18-08-2017)

  Van 26 augustus tot en met 30 augustus 2017 vindt in Horn de kermis plaats. Hierdoor zal het Raadhuisplein (plein) en het Raadhuisplein (weg) tussen de Dorpstraat en het Kerkpad in Horn tijdelijk afgesloten worden. De afsluiting vindt plaats vanaf 23 augustus tot en met 30 augustus 2017 in verband met de opbouw, het houden van de kermis en de afbraak en tevens voor het plaatsen van woonwagens van de kermisexploitanten.

 • Tijdelijke verkeersmaatregel rolstoeltocht Heythuysen

  (17-08-2017)

  Op woensdag 23 augustus 2017 vindt in Heythuysen de rolstoeltocht plaats vanaf het plein voor Dorpstraat 1-3 (pand Penders). Hierdoor zal het plein tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.  Het plein zal tijdelijk afgesloten worden op woensdag 23 augustus 2017 vanaf 17:00 uur tot 20:30 uur. Mocht het weer slecht zijn die dag dan zal de rolstoeltocht verschoven worden naar woensdag 30 augustus 2017.

 • Kappen bomen in verband met veiligheid

  (17-08-2017)

  De gemeente controleert jaarlijks een groot deel van de gemeentelijke bomen op veiligheid en onderhoudstoestand. Uit deze boomveiligheidsinspectie is gebleken dat een aantal bomen gekapt moeten worden omdat hier ernstige afwijkingen zijn geconstateerd.

 • Tijdelijke verkeersmaatregel Leukste Dorpsfeest Nunhem

  (14-08-2017)

  Op zaterdag 26 augustus vindt in Nunhem het evenement Leukste Dorpsfeest plaats. Hiervoor wordt een gedeelte van de Molenbergstraat en het aangrenzende plein afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Het betreft het gedeelte tussen de St. Servaasweg en de Kerkstraat.

  De afsluiting vindt plaats van zaterdag 26 augustus 08:00 uur tot zondag 27 augustus 08:00 uur.

 • Militaire oefening in de gemeente Leudal

  (11-08-2017)

  In de periode van 21 t/m 24 augustus 2017 wordt een militaire oefening gehouden. Deze oefening wordt gehouden in het kader van de training van de infanteristen op groepsniveau.

 • Tijdelijke verkeersmaatregel motortocht KVW Heythuysen

  (11-08-2017)

  Op donderdag 24 augustus 2017 vindt in Heythuysen de motortocht van KVW plaats. Hierdoor zal het plein voor het pand van Penders tijdelijk afgesloten worden voor al het verkeer, behalve voor voetgangers. Tevens wordt er aan de oostelijke zijde van de Vlasstraat een tijdelijk parkeerverbod ingesteld.

 • Elektrisch rijden. Nieuwe openbare laadpalen in Leudal.

  (09-08-2017)

  Voor de gemeente Leudal is het bereiken van een duurzame samenleving een belangrijk aspect in haar beleid. Het stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s is daar een goed voorbeeld van. Daarvoor is het van belang dat in Leudal (openbare) laadpalen aanwezig zijn.

 • Inspraak op de conceptverordening jeugdhulp gemeente Leudal 2018

  (08-08-2017)

  Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Tegelijkertijd is in de gemeente Leudal de Verordening jeugdhulp gemeente Leudal 2015 ingegaan. Nieuwe inzichten, toevoegingen aan de wet en jurisprudentie maken het nodig dat deze verordening wordt aangepast. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal op 25 juli 2017 de conceptverordening jeugdhulp gemeente Leudal 2018 vastgesteld.

 • Bent u mantelzorger of krijgt u zorg van een naaste?

  (07-08-2017)

  Dag en nacht voor iemand klaar staan die langdurig ziek is of een beperking heeft?. Onvoorwaardelijk zorgen voor een naaste. Mogelijk maken dat een vriend, familielid of goede kennis zo lang mogelijk in het eigen huis kan blijven wonen. Dat doet de mantelzorger allemaal. Dat waardeert de gemeente Leudal.

 • Kent u een mantelzorger die een attentie verdient?

  (07-08-2017)
  Kent u een mantelzorger die een attentie verdient

  Hulp en zorg bieden, meegaan naar het ziekenhuis, veranderingen in de persoonlijke relatie, veel regelen…. Zomaar een greep uit taken van een mantelzorger. Taken die vaak als vanzelfsprekend worden beschouwd maar niet onopgemerkt mogen blijven.

 • Inspraak op de conceptverordening maatschappelijke ondersteuning Leudal 2018

  (24-07-2017)

  Sinds 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. Tegelijkertijd is in de gemeente Leudal de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leudal 2015 ingegaan. Nieuwe inzichten, toevoegingen aan de wet en jurisprudentie maken het nodig dat deze verordening wordt aangepast. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal op 18 juli 2017 de conceptverordening maatschappelijke ondersteuning Leudal 2018 vastgesteld.

 • Tijdelijke verkeersmaatregel kermis Nunhem

  (25-05-2017)

  Van 20 mei tot en met 23 mei 2017 vindt in Nunhem de kermis plaats. Hierdoor zal het plein gelegen op de hoek Molenbergstraat en de Kerkstraat in Nunhem tijdelijk afgesloten worden.

  In verband met de opbouw, het houden van de kermis en de afbraak zal de afsluiting plaats vinden vanaf 17 mei tot en met 24 mei 2017.

 • Tijdelijke verkeersmaategelen Horn

  (15-05-2017)

  Van vrijdag 12 mei tot en met zondag 14 mei 2017 vindt in Horn het 200 jarig bestaansfeest plaats van molen de Hoop met op zaterdag een openlucht mis bij de kapel gelegen op de hoek Molenweg/Haelerweg.

  Tijdens het 200 jarig bestaansfeest vinden er diverse activiteiten plaats rondom molen de Hoop, gelegen aan de Molenweg te Horn.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.