Nieuws

Lees voor
 • Vellen bosperceel Noorderbaan

  (20-10-2017)

  Vanaf 25 oktober 2017 voert de gemeente Leudal een kaalkap uit aan een bosperceel aan de Noorderbaan in Heythuysen. Het betreft het bosperceel van ca. 0,6 hectare met voornamelijk populieren ten noorden van S.V. Heythuysen. De omgeving ervaart veel overlast door het rondvliegend pluis van de vrouwelijke balsempopulieren en daarom is er voor gekozen de bomen te kappen.

 • Uitnodiging voor alle mantelzorgers in Leudal!

  (20-10-2017)

  Vrijdag 10 november 2017 is de landelijke Dag van de Mantelzorg, met als thema: ‘Mantelzorg doe je samen.’ Een feestelijke dag om mantelzorgers te (h)erkennen en te waarderen. Ook in de gemeente Leudal vinden we dit een belangrijke dag om mantelzorgers te waarderen. Mantelzorgers die voor hun naasten zorgen nodigen wij van harte uit voor onderstaande activiteiten.

 • Aanmelding kampioenen en bijzondere prestaties 2017

  (18-10-2017)

  Als gemeente zijn we trots op onze (sport) kampioenen en op de mensen die op een of andere manier in 2017 een bijzondere prestatie hebben geleverd. Het gemeentebestuur wil hier graag aandacht aan besteden door deze mensen tijdens de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2018 te huldigen.

 • Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de kermis in Grathem

  (18-10-2017)

  Van 21 oktober tot en met 24 oktober 2017 vindt in Grathem de kermis plaats. Hierdoor zal het Nassauplein in Grathem tijdelijk afgesloten worden. In verband met de opbouw, het houden van de kermis en de afbraak zal de afsluiting plaats vinden vanaf 18 oktober tot en met 25 oktober 2017.

 • Resultaten milieueffectanalyse bedrijventerrein Zevenellen bekend

  (18-10-2017)

  Op 17 oktober 2017 hield de gemeente Leudal een informatiebijeenkomst over de milieueffectanalyse (MEA) die voor bedrijventerrein Zevenellen is uitgevoerd. In gemeenschapshuis de Roffert in Buggenum zijn de resultaten van dit onderzoek met omwonenden, grondeigenaren, ondernemers, politici en belanghebbenden gedeeld en toegelicht.

 • Geluidssaneringsproject

  (16-10-2017)

  De gemeente Leudal is bezig met een geluidssaneringsproject. Woningen met een te hoge geluidbelasting op de gevel (vanwege wegverkeerslawaai) worden onderzocht en waar nodig worden geluidswerende maatregelen getroffen.

 • Asfaltonderhoud 2017 (fase 6)

  (16-10-2017)

  Vanaf maandag 23 oktober t/m 3 november 2017 voert de firma Landheer in opdracht van de gemeente asfaltwerkzaamheden op diverse wegen uit. De wegen worden tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten.

 • Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen

  (12-10-2017)

  De commissies sociaal, fysiek  en bestuur en middelen vergaderen op resp. maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 oktober om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal. Iemand die wenst in te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel. (0475) 85 90 00 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl.

 • Herfst: informatie bladseizoen 2017

  (04-10-2017)

  Langzaam maar zeker gaan de bladeren weer vallen. De ene boomsoort laat de bladeren al los, terwijl een andere boomsoort momenteel nog groen is. Het bladseizoen voor de gemeente loopt van half oktober tot kerstmis. In deze periode ruimen we blad op. Vanaf maandag 9 oktober worden de bladkorven geplaatst en starten we het bladvegen op.

 • Jodiumtabletten in de brievenbus

  (03-10-2017)
  Jodium tabletten

  Sinds 1987 heeft de Nederlandse overheid een landelijke voorraad met jodiumtabletten. In 2014 is besloten een deel van deze voorraad te verspreiden. Daarom ontvangen 1,2 miljoen huishoudens tussen 10 en 25 oktober 2017 een doosje met jodiumtabletten. Dus van centrale opslag naar eigen medicijnkastje. Jodiumtabletten zijn dan direct in huis ten tijde van een kernongeval. Dat scheelt kostbare tijd.

 • Kunt u eerste hulp verlenen en reanimeren?

  (02-10-2017)

  Eerste hulp bieden en reanimeren kan overal van pas komen. Thuis, op het werk, onderweg, als u ergens op bezoek bent of op vakantie. En als er hulp nodig is weet u wat te doen en kunt u de eerste zorg bieden. Soms kan dit zelfs het verschil maken tussen leven en dood.

 • Najaarscontrole wandelnetwerken

  (28-09-2017)

  De vrijwilligers die twee keer per jaar de wandelnetwerken controleren, zijn weer op pad! In opdracht van de gemeente lopen zij de routes na, maken zij de bordjes schoon en geven ze het door als er borden of palen missen. Dit allemaal zodat u uw route goed kunt volgen. Neem eens een kijkje op www.routeplannerlimburg.nl en plan uw eigen wandelroute of kies één van de thematische wandelroutes. Geniet al wandelend van de herfst!

 • Leudal 10 jaar

  (25-09-2017)

  Leudal 10 jaar, een feit om mee te pralen
  Nu Nunhem, Kelpen-Oler, Horn en Ell de sfeer
  In Leudal samen positief bepalen
  Met Haler, Ittervoort en Heibloem; evenzeer
  Als Buggenum, Neeritter, Roggel, Grathem, Neer     
  En Baexem, Hunsel, Heythuysen en Haelen

 • Inspraakversie Verordening maatschappelijke ondersteuning

  (13-09-2017)

  Tussen 19 juli en 30 augustus kon u als inwoner van de gemeente Leudal uw inspraak aanleveren voor de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leudal 2018. Inmiddels wordt er hard gewerkt om de inspraak uit Leudal, Nederweert en Weert te verwerken om zo te komen tot een verordening die het beste de wensen van onze inwoners vertegenwoordigd. De versie die ter inspraak heeft gelegen treft u als bijlage bij dit bericht.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.