N280

Lees voor

De N280 Weert-Roermond-Duitse grens (Elmpt/Mönchengladbach) is een provinciale weg die deel uitmaakt van het regionaal verbindende wegennet in Limburg (RVWN). De weg heeft een boven regionale functie. De provincie en de regio zien al jaren de noodzaak voor een grondige aanpak van de N280 tussen de A73 bij Roermond en Weert. De regio Midden-Limburg zet samen met de provincie in op een gebiedsontwikkeling waarin de verbetering van de N280 een centrale rol speelt.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.