Monumenten

Lees voor

De gemeente Leudal heeft veel bijzonder cultuurhistorisch erfgoed: fraaie kerken, bijzondere boerderijen, wind- en watermolens, oude cultuurlandschappen en een rijk bodemarchief. Al met al een waardevolle erfenis van onze voorouders, waar we zorgvuldig mee willen omgaan en deel voor de toekomst willen behouden. Leudal heeft 118 monumenten die door het rijk worden beschermd. Daarnaast zijn er nog eens 123 gemeentelijke monumenten en 220 beeldbepalende objecten.

 • Spelregels behoud monumenten

  Behoud van cultuurhistorisch erfgoed gaat niet vanzelf. Hiervoor zijn spelregels nodig. Spelregels die ervoor zorgen dat het erfgoed niet zomaar verdwijnt. 

 • Rijksmonumenten

  Boerderijen, kerken, molens, kastelen en archeologische vindplaatsen kunnen uniek en waardevol zijn voor ons land. Daarom kunnen ze worden beschermd als rijksmonument. 

 • Gemeentelijke monumenten

  Naast rijksmonumenten, zijn er in Leudal ook nog andere cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken, die een goed beeld geven van onze plaatselijke historie en geschiedenis. 

 • Subsidie

  Voor een aantal categorieën historische bouwwerken kan bij de gemeente een subsidie aangevraagd worden.

 • Monument verbouwen

  Als u als eigenaar van een beschermd gemeentelijk of rijksmonument uw pand wilt herstellen of aanpassen, heeft u een vergunning nodig. 

 • Molens

  Met 11 water- en windmolens en een groot aantal molenrestanten is Leudal een van de meest molenrijke gemeentes in Limburg. 

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.