Mantelzorg

Lees voor

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke familieleden of vrienden. Het bieden van mantelzorg kent veel mooie kanten. Uit liefde en genegenheid kunnen zorgen voor een naaste geeft mantelzorgers over het algemeen veel voldoening. Maar er is ook een keerzijde. Als de zorgtaak langdurig en intensief is, kan de mantelzorger zichzelf uit het oog verliezen en ligt overbelasting op de loer. In dat geval is de balans weg tussen het persoonlijke leven van de mantelzorger en de taak van mantelzorger

De gemeente biedt op verschillende manieren hulp aan mantelzorgers. Enerzijds door ondersteuning. Denk daarbij aan respijtzorg of het steunpunt mantelzorg. Anderzijds door waardering van mantelzorgers. Daarom organiseert de gemeente jaarlijkse de dag voor de mantelzorg en komen mantelzorgers in aanmerking voor een compliment en/of attentie. De gemeente doet dit via het Steunpunt Mantelzorg Leudal, uitgevoerd door welzijnsinstelling Synthese.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.