Kinderopvang

Lees voor
  • Peuteropvang

    Voor de ontwikkeling van peuters is het belangrijk dat alle peuters deelnemen aan een peuterprogramma of kinderopang (voorheen de peuterspeelzaal). Uw peuter leert er spelenderwijs, ontmoet leeftijdsgenootjes en kan daardoor een goede start maken op de basisschool.

  • Register Kinderopvang

    In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle kinderopvangorganisaties (dagopvang en buitenschoolse opvang) en gastouders geregistreerd. 

  • Kinderopvang, toezicht en handhaving

    De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties en gastouders worden regelmatig gecontroleerd door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). 

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.