Energiebesparing

Lees voor

Naast het zelf opwekken van energie is het besparen van energie ook belangrijk. De energie die je niet gebruik hoef je ook niet op te wekken. Energiebesparing betekent meestal ook een kostenbesparing. Het besparen van energie kan bijvoorbeeld door extra isolatie toe te passen, energiezuinige apparaten te gebruiken of door gedrag te veranderen zoals korter douchen of minder autorijden. Wat u zelf allemaal kunt doen om energie te besparen is te vinden op www.milieucentraal.nl

De Limburgse gemeenten hebben een gezamenlijk Energieloket voor woningeigenaren die energie willen besparen of zelf willen opwekken. Er wordt daarbij doorverwezen naar lokale initiatieven en bedrijven.

Bedrijven gebruiken ook vaak veel energie. Ze zijn daarom wettelijk verplicht om bepaalde energiebesparende maatregelen uit te voeren om energie te besparen. De gemeente ziet erop toe dat die maatregelen worden uitgevoerd.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.