Eigen bijdrage

Lees voor

Voor diverse vormen van zorg en ondersteuning betaalt u zelf een deel van de kosten, de eigen bijdrage. Het Rijk compenseerde 33% van de eigen bijdrage en verrekende deze automatisch. Dit gebeurde op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1 januari 2015 is de korting op de eigen bijdrage vervallen. U gaat dus een hogere eigen bijdrage betalen. U betaalt die hogere bijdrage voor het gebruik van Wmo-voorzieningen, maar ook op grond van de Wet langdurige zorg (bijvoorbeeld bij opname in een verpleeghuis). De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratiekantoor).

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.