Duurzaam Leudal

Lees voor

Met duurzame ontwikkeling bedoelen we dat we voorzien in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee de mogelijkheid van toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun eigen behoeftes te voorzien. Kortom, we kiezen voor oplossingen die zo min mogelijk schade aanrichten voor onze leefomgeving in de toekomst.

Duurzame ontwikkeling is gericht op de balans tussen de aspecten Planet (ecosystemen en hulpbronnen, bijvoorbeeld milieu en diversiteit van diersoorten), Profit (verantwoorde economische ontwikkeling, dus leefbaarheid) en People (sociale samenhang, bijvoorbeeld in een dorp, en betrokkenheid).

Visie Duurzaam Leudal

In de visie Duurzaam Leudal is de ambitie van Leudal om in 2020 de duurzaamste gemeente van Midden-Limburg te zijn. Duurzaamheid is een breed begrip waaronder bijvoorbeeld recycling, energiebesparing, hernieuwbare energie, materiaalgebruik etc. vallen. In de visie zijn als speerpunt genoemd de thema’s Energie, Mobiliteit en Voeding. Vanwege het Nationale Energieakkoord ligt momenteel de nadruk op energie. In het Energieakkoord is opgenomen dat 14% van de energie in 2020 afkomstig is uit hernieuwbare bronnen en dat er jaarlijks 1,5% energie bespaard wordt.

1. Thema Energie

Het is al jaren bekend dat de voorraden opraken. In de jaren negentig volgde het inzicht dat er een klimaatverandering gaande is. Deze heeft alles te maken heeft met ons intensieve gebruik van energie en de daarmee gepaard gaande uitstoot van kooldioxide. In de toekomst zullen we minder energie gebruiken maar we maken het ook zelf, bijvoorbeeld door wind- en waterkracht en zonnestraling.

Een burgerinitiatief is Leudal Energie. Dit is een energiecoöperatie die actief is met het opwekken en besparen van energie.

> Windenergie

> Zonne-energie

> Waterkracht

> Biomassa

> Energiebesparing

2. Thema voeding

De veeteelt is voor circa 18% verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen (de totale mobiliteit voor 13,5%). Voedsel is daarom een speerpunt van de duurzaamheidsvisie. Duurzame voeding is een thema wat volop in de belangstelling staat. Het gaat dan ook om voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Op de vraag wat duurzaam voedsel precies is, hebben we geen eenduidig antwoord. In eerste instantie gaat het bij voeding om educatie en kennisoverdracht

3. Thema Mobiliteit

Reizen is een bron van plezier. Soms is het onderweg zijn zelfs het enige doel van de reis. Dit gaat vaak gepaard met uitstoot van schadelijke gassen en geluidsoverlast. Ook hier geld dat de brandstoffen waar we op rijden op beginnen te taken. Er zijn drie zaken die onze mobiliteit beïnvloeden: ons ‘gedrag’, de ‘voertuigen’ en de ‘infrastructuur’. Het gaat om minder, slimmer en innovatiever te rijden.

Zie ook: Openbare laadpunten elektrische voertuigen

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.