Biomassa

Lees voor

Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding, vergassing of vergisting van organische materialen, zoals hout, gft-afval, maar ook plantaardige olie, mest en (delen van) speciaal hiervoor geteelde gewassen. Biomassa raakt in tegenstelling tot fossiele brandstoffen niet op en is daarom duurzaam. Het stoken van hout in een kachel is ook een vorm van bio-energie. Dit is alleen niet altijd even schoon.

De grootste biovergister van Limburg staat in Leudal. Daar wordt met behulp van mest en andere organische materialen in een vergister biogas opgewekt. Dit biogas wordt gebruik om elektriciteit op te wekken maar je kunt er ook een auto op laten rijden.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.