Bereikbaarheid

Lees voor

Het is belangrijk dat verkeer op de rijkswegen en provinciale wegen goed kan blijven doorstromen, omdat de wegen in de gemeente anders te druk worden. Om verkeer goed te sturen, zijn de wegen ingedeeld in categorieën. We maken onderscheid in gebiedsontsluitingswegen (50 km/u en 80 km/u) en erftoegangswegen (30 km/u en 60 km/u). Hierbij is rekening gehouden met de bereikbaarheid van de kernen onderling en de bereikbaarheid voor hulpdiensten en openbaar vervoer. Aan de inrichting (strepen, borden) van de weg is zichtbaar tot welke categorie deze behoort.

Onderstaand leest u meer informatie hierover:

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.