Evenementenvergunning in Leudal

Lees voor
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een (groot) evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. 

Voor een aantal kleine evenementen hoeft op grond van de Algemene plaatselijke verordening geen evenementenvergunning te worden aangevraagd. Een dergelijk klein evenement dient dan aan bepaalde voorwaarden te voldoen. En voor het organiseren van het klein evenement dienen bepaalde algemene (spel)regels in acht te worden genomen.

Checklist evenementenvergunning
Weet u niet zeker of u een evenementenvergunning nodig heeft, maak dan gebruik van de "checklist evenementenvergunning". Met behulp van deze tool bepaalt u snel of u een evenementenvergunning nodig heeft.

Naar de checklist evenementenvergunning 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u een evenementenvergunning krijgt. De gemeente kan een groot of klein evenement ook verbieden.

Beoordeling van de risico's

Geen enkele evenement is hetzelfde. Op basis van ingediende aanvraag maakt de gemeente een inschatting van de risico's van het evenement. Dit noemen we de risico-classificatie. Deze risico-classificatie is in samenwerking met de Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg tot stand gekomen en is van toepassing voor alle gemeenten. Op basis van de risico-classificatie wordt bepaald welk type vergunning noodzakelijk is en welke voorschriften hieraan verbonden worden.

Aanvullend veiligheidsplan

In een aantal gevallen kan een veiligheidsplan gevraagd worden. In dit plan geeft u nader aan hoe u als organisator omgaat met een aantal veiligheidsvraagstukken. Onderwerpen uit het veiligheidsplan zijn bijvoorbeeld beveiliging, inrichting van de accommodatie, brandveiligheid en hygiëne. Het veiligheidsplan wordt onderdeel uit van de uiteindelijke vergunning. 

Wanneer heb ik geen vergunning nodig?

U heeft geen evenementenvergunning nodig indien de activiteit voldoet aan de volgende criteria:

 1. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;
 2. het evenement tussen 09:00 uur en 24:00 uur plaatsvindt;
 3. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09:00 uur of na 24:00 uur;
 4. er geen tijdelijke verkeersmaatregel nodig is;
 5. er geen verkeersregelaar(s) nodig is/zijn:
 6. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van in totaal maximaal 50m2.
 7. er geen gemeentelijke materialen nodig zijn en/of door tussenkomst van de gemeente geen water en/of elektriciteit nodig is/zijn;
 8. er een organisator is of iemand die feitelijk leiding heeft, en verantwoordelijk is voor het veilig laten verlopen van het evenement.

Doorloop de handige "Checklist Evenementenvergunning" om te bepalen of u een evenementenvergunning nodig heeft.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning voor een groot evenement aan bij de gemeente. Doe dit ongeveer 12 weken van tevoren.

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • naam van de organisator
 • naam van de contactpersoon op het evenement
 • omschrijving van activiteiten (ook line-up) op het evenement
 • datum en tijdstip van het evenement
 • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
 • verwacht aantal bezoekers of deelnemers
 • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
 • of er straten afgesloten moeten worden
 • verwachte geluidsproductie (soort, tijd, locatie)
 • wijze van stroomvoorziening van het evenement
 • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
 • tekening van het terrein of de route
 • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
 • hoe en door wie het terrein na afloop wordt schoongemaakt

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een ontheffing voor het schenken van alcohol of een geluidsontheffing.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Aan de evenementenvergunning zijn geen legeskosten verbonden.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Aanvragen"

Aanvragen

Dit product kunt u aanvragen door middel van bijgevoegd aanvraagformulier (Pdf). Na invulling en ondertekening kunt u het formulier deponeren in de brievenbus van het gemeentehuis (Leudalplein 1), toezenden per post of per e-mail (info@leudal.nl).

Postadres:

Gemeente Leudal
t.a.v. Burgerbedrijvenplein
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen

Artikel 35 Drank- en Horecawet (tijdelijke tapontheffing)

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Voor de vergunningvrije evenementen op grond van de Algemene plaatselijke verordening gelden de volgende algemene (spel)regels:

 • de organisator of degene die feitelijk leiding heeft over het evenement wordt geadviseerd na te gaan of er sprake is van een goede verzekering tegen eventuele schade als gevolg van het evenement;
 • de organisator is verplicht om eventueel aangerichte schade aan gemeente-eigendommen te vergoeden;
 • de veiligheid van deelnemers en bezoekers moet gegarandeerd zijn;
 • omwonenden moeten tijdig vooraf geïnformeerd worden over het evenement;
 • er mag geen overlast voor omwonenden en verdere omgeving worden veroorzaakt;
 • omwonenden moeten voor het evenement op de hoogte worden gebracht van het mobiele telefoonnummer van de organisator of degene die de feitelijke leiding heeft om overlast door te kunnen geven;
 • voor het inzamelen van afval moeten op het terrein voldoende voorzieningen getroffen worden;
 • na afloop van de activiteiten moet het gebruikte terrein en de directe omgeving schoon en in de oorspronkelijke staat achter gelaten worden;
 • eventuele aanwijzingen van met toezicht en/of opsporing belaste personen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden.
U vindt hier informatie over: "Tip ons!"

Tip ons!

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?
Laat het ons weten via het TIP-formulier.

Hartelijk dank voor de moeite.
Webteam gemeente Leudal

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.