De gemeentelijke Wmo-verordening geeft lokale invulling aan de Wet maatschappelijke ondersteuning. De conceptverordening Maatschappelijke ondersteuning Leudal voor komend jaar ligt vanaf 21 juli tot 28 augustus 2022 voor inwoners ter inzage. Inwoners die hierop willen reageren, kunnen dat per brief of mail doen tot 28 augustus aanstaande.

Conceptverordening vaststellen

De gemeente zal per 1 januari 2023 hulp bij het huishouden gaan indiceren in uren per week door middel van een objectief vastgesteld normenkader. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal heeft daarom op 12 juli 2022 de conceptverordening Maatschappelijke ondersteuning Leudal 2023 vastgesteld.

Ter inzage

We waarderen de mening van inwoners en daarom wordt de mogelijkheid geboden om te reageren op de conceptverordening. Vanaf 21 juli tot 28 augustus 2022 ligt de conceptverordening met bijbehorende toelichting ter inzage in het gemeentehuis en op de website. Onderaan dit bericht kunt u de conceptverordening downloaden als PDF-bestand.

Inwoners worden uitgenodigd dit concept te beoordelen en suggesties of opmerkingen in te sturen. 

Reageren

Reageren kan door een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen of een e-mail sturen naar: info@leudal.nl. Reageren kan uiterlijk tot 28 augustus 2022.

Vervolg

De ingediende zienswijzen worden verzameld en bij de besluitvorming door de gemeenteraad meegewogen. Na de inspraakperiode zal de verordening Maatschappelijke ondersteuning Leudal 2023 in november 2022 door de raad worden behandeld.

Concept Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2023 Leudal