Indienen van een registratieverzoek voor personen van andere lidstaten van de Europese Unie

Geplaatst op:
Verkiezingen

De burgemeester van Leudal maakt bekend dat personen van andere lidstaten van de Europese Unie, indien zij ingezetenen zijn van de gemeente Leudal, zich bij de gemeente kunnen laten registreren als kiezer van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019.

Voorwaarden:

  1. op de dag van kandidaatstelling dinsdag 9 april 2019 heeft u uw werkelijke woonplaats in Nederland;
  2. op de dag van de stemming, donderdag 23 mei 2019, bent u 18 jaar of ouder;
  3. u bent niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat.

Het verzoekschrift tot registratie (model Y 32) is 15 januari 2019 verzonden aan de niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, die nog geen verzoekschrift hebben ingediend én die op dat moment als ingezetene zijn ingeschreven bij de gemeente Leudal.

Het verzoekschrift tot registratie (model Y 32) kunt u downloaden

De eenmaal geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij ingezetene is van een Nederlandse gemeente.

Het schriftelijke verzoek bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet in de lidstaat van het kiesrecht is uitgesloten én dat hij/zij het kiesrecht uitsluitend in Nederland zal uitoefenen.

Uw verzoekschrift moet uiterlijk op dinsdag 9 april 2019 door ons te zijn ontvangen. Ingediende verzoeken ontvangen na deze datum gelden pas voor de volgende verkiezing.

Heeft u nog vragen, stel ze via e-mail verkiezingen@leudal.nl

De burgemeester van Leudal

A.H.M. Verhoeven