Wat is het?

Als u voor een goed doel een huis aan huis verkoopactie van goederen of diensten wilt houden, moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen.

Hoe werkt het?

U moet aantonen dat de opbrengst op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel wordt besteed.

Kijk voor het landelijk collecterooster op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Een actueel overzicht van de verleende gemeentelijke collecte- of huis-aan-huis verkoopvergunningen vindt u wekelijks in het gemeentelijk huis-aan-huisblad Leudalnieuws.

Dien uw aanvraag tijdig (tenminste vier weken van te voren) in.

Wat moet ik doen?

Bij het beoordelen van uw aanvraag bekijkt de gemeente of de gevraagde periode past in het collecteplan.

Heeft deze informatie u geholpen?